Framtidens molnlösningar - redan idag! Nu slipper du välja mellan oflexibla så kallade standardsystem eller kostsamma skräddarsydda lösningar.

Komponentbaserad utveckling

Med komponentbaserad systemutveckling skapar vi träffsäkra system för att lösa unika behov.

Webb
Arbetsflöden
Säkerhet
Lagring
Integration

Så utvecklar vi framtidens komponentbaserade molnlösningar - redan idag

Nu slipper du välja mellan oflexibla så kallade standardsystem eller kostsamma skräddarsydda lösningar.

Majoriteten av lösningarna som vi på Active Solution levererar är molnbaserade och återanvänder färdiga komponenter och tjänster.

Genom att sätta samman olika komponenter, som var för sig löser en specifik uppgift, kan vi snabbt skapa ett system som är helt anpassat för varje kunds förutsättningar.

För våra kunder innebär det här lösningar som levereras snabbare och enkelt anpassas vid förändrade eller nya behov. Dessutom till förutsägbara kostnader.

Läs mer om hur vi använt komponentbaserad utveckling för den här webbplatsen

Active Solution på Microsoft Techdays

Se filmen från Microsoft Techdays. Active Solution deltog med 5 talare, i egen monter samt i Microsofts monter som ett av årets innovationsföretag.

Läs även om Active Solution på Techdays 2017

Aktuellt

Active Partner - Utvecklingsavdelningens bästa vän

Active Partner är ett koncept som riktar sig till "produktbolag" samt företag med egen systemutvecklingsavdelning. 

Ett företags eller organisations egna systemutvecklingsavdelning ställs inför många olika utmaningar, som inte alltid kan lösas på egen hand. Det finns olika anledningar till att ta in hjälp. Det kan till exempel bero på svårigheter att hitta rätt kompetens eller att det över tid blir för kostsamt att hålla med egen personal. Dessutom kräver bland annat kompetensutveckling och rekrytering en hel del arbete som en mindre avdelning kan ha svårt att hinna med. 

Active Solution har en lösning som vi kallar Active Partner där ett antal företag deltar. En ytterligare fördel skapas i den "Community" som vi delar med våra kunder i form av kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Läs mer

Spets och bredd

Till syvende och sist är det de enskilda konsulternas kompetens som är avgörande för ett lyckat uppdrag. Erfarenhet och förmåga inom såväl teknologi som metodik är avgörande. Samtliga av våra konsulter är erfarna .NET-utvecklare i grunden, spetsade med ytterligare flera kompetensområden. Vi utmärker oss bland annat inom:

  • Systemutveckling
  • Microsoft Azure
  • Utredning och Kravanalys
  • Ledning och Styrning
  • DevOps
  • Internet Of Things
  • Mentorskap och Coaching
Läs mer

Framgångsrika kunder är nöjda kunder

Den gemensamma nämnaren hos våra kunder är att de är otroligt olika! Vi har kunder världen över, från Nya Zeeland till USA, men de flesta finns i vår närhet. Flera är stora globala bolag medan vissa är start ups. Många är privata bolag, andra är public service, statliga eller ideella föreningar. Många har en kärnverksamhet där IT är ett stöd, medan andra har IT som sin affärsidé.

Men det finns en rad saker som våra kunder har gemensamt. De flesta har vi jobbat med under många år, och både nya som gamla är otroligt nöjda. Faktiskt så är alla nöjda! Det vet vi eftersom Demoskop gör en oberoende undersökning för vår räkning varje år. Så om du skulle vilja få en rekommendation om oss har vi en lång rad kunder du kan kontakta. Vi är nämligen stolta över att 8 av 10 redan har rekommenderat oss till någon annan. Och samtliga säger att de kommer tillfråga Active Solution igen för nya uppdrag. Ett bättre betyg kan vi inte tänka oss.