Värderingar med våra kunder i praktiken

På Active Solution har vi två olika uppsättningar värderingar, även om de är likartade så skiljer det en del mellan våra kundvärderingar och våra interna företagsvärderingar. Här kan du se hur vi vi vill "tänka" tillsammans med våra kunder.

  • Vi ska vara öppna med allt vi gör. Det handlar om att informera i både med- och motgång. Kunden ska ha full insyn i allt som sker och alla beslut som fattas. Vi har också synsättet att vi jobbar tillsammans. Tillsammans innefattar både vårt team och kundens team, det är tillsammans som vi når resultat.
  • Våra kunder ska uppleva oss som engagerade. Vi brinner för att leverera bra lösningar, vilket resulterar i framgångsrika och nöjda kunder.
  • Vi är flexibla. Det innebär att vi anpassar oss. Varje kund är unik och vi anpassar vårt arbetssätt utifrån de förutsättningar som råder hosvarje kund.