Agil mjukvaruutveckling med förvaltning - kundanpassat! Vårt sätt att arbeta är att få människor, metoder och tekniker att fungera tillsammans.

Tillsammans med våra kunder

Se filmen om hur vi jobbar tillsammans med våra kunder.

Utöver ett kompetent team anser vi att den absolut viktigaste faktorn för ett lyckat IT-projekt är att det genomförs tillsammans, vi med kunden. Av den anledningen anammar vi ett lättrörligt arbetssätt med täta avstämningar. Detaljerna i arbetssättet anpassar vi naturligtvis efter varje kund och varje uppdrags unika förutsättningar, både i projekt och förvaltning.

Kvalitetssäkring – Alla vill till himlen men få vill ju dö

Vi tänker på den kända låtdängan ”alla vill till himlen men få vill ju dö” kring det här med kvalitetssäkring. Liknelsen handlar om att alla vill ha superbra kvalitet, men få är villiga att verkligen satsa det som krävs. Givetvis handlar det om avvägningar beroende på komplexitet och hur livsavgörande ett IT-system är. Vissa gånger går halva budgeten till kvalitetssäkring, andra gånger en bråkdel. Det viktiga är att det finns ett tänk och en plan som både vi och våra kunder känner till. Vi har sammanfattat vår syn på det i vår egen pamflett – ”Kvalitetssäkring på Active Solution”. Några av våra käpphästar är:

  • Var överens om vad som ska vara klart innan utvecklingsstart
  • Jobba med och kommunicera risker och testplan
  • Ta tag i jobbiga och svåra saker tidigt
  • Skapa öppenhet och ärlighet

Konsten att leva sina värderingar

På Active Solution har vi två olika uppsättningar värderingar, även om de är likartade så skiljer det en del mellan våra kundvärderingar och våra interna företagsvärderingar. Här kan du se hur vi vi vill "tänka" tillsammans med våra kunder.

  • Vi ska vara öppna med allt vi gör. Det handlar om att informera i både med- och motgång. Kunden ska ha full insyn i allt som sker och alla beslut som fattas. Vi har också synsättet att vi jobbar tillsammans. Tillsammans innefattar både vårt team och kundens team, det är tillsammans som vi når resultat.
  • Våra kunder ska uppleva oss som engagerade. Vi brinner för att leverera bra lösningar, vilket resulterar i framgångsrika och nöjda kunder.
  • Vi är flexibla. Det innebär att vi anpassar oss. Varje kund är unik och vi anpassar vårt arbetssätt utifrån de förutsättningar som råder hos varje kund.

Håll systemen i trim – aktiv systemförvaltning

Vi lever i en föränderlig värld och det gäller även IT-systemen vi utvecklar. System som anpassas efter omvärldens förutsättningar fortsätter att skapa värde. På Active Solution har vi lång erfarenhet av systemförvaltning och ser det som den viktigaste fasen i ett systems livscykel. Vi arbetar efter beprövade metoder som vi anpassar efter det arbetssätt som passar varje kund bäst, vanligen Kanban eller PM3.

Skomakarens barn - inte den här gången

Ett av målen med webbplatsen som du just nu besöker är och var att den inte skulle gå under epitetet "skomakarens barn". Det händer annars väldigt lätt. En av tankarna var att ha en hög nivå på nytt teknikinnehåll och vi har därför satsat på att ta med ett brett spektrum av olika komponenter. När du läser fördjupningen om tekniken bakom fasaden undrar du kanske om det tog lång tid att bygga den här webbplatsen? Svaret är att det gick överraskande fort. Och att systemunderhållet i förlängningen blir betydligt snabbare och roligare är bara en trevlig bonus. 

Läs mer om tekniken bakom webbplatsen

Säker utveckling

Säkerhet är för oss inte ett avgränsat område, utan ska genomsyra allt vi gör. Från utvecklare och applikationshanterare till kundansvariga och företagsledning måste förstå säkerhetsgrunderna och veta hur säkerhet byggs in i programvara och tjänster för att göra lösningar säkrare samtidigt som de tillgodoser affärsbehov och levererar användarvärde.

På Active Solution lägger vi en betydande mängd tid och budget på att hålla vår kunskap uppdaterad och dela vår erfarenhet och bästa praxis kring säker utveckling.