Systemförvaltning i molnet

När allt fler lösningar finns i molnet, förändras förutsättningarna för systemförvaltning. På Active Solution har vi i många år utvecklat applikationer och lösningar i molnet samt hjälpt våra kunder att flytta deras befintliga applikationer till dit.

Men det går fort. Hänger organisationer och deras arbetssätt med i utvecklingen vad det gäller systemförvaltningen? Oftast inte är det korta svaret - även när vi rannsakar oss själva.


Därför vill Active Solution nu bjuda in till ett seminarie där vi vill reda ut vilka delar som finns att tänka på, så att även systemförvaltningen drar nytta av fördelarna med en molnlösning.


Med två egna experter på området, Per Tronelius och Fredrik Hedlund hålls ett fullspäckat seminarium där vi dessutom har bjudit in en pionjär inom området, vad gäller service och support kring molnlösningar, Johan Wallquist från The Service Corporation.


Mer information om seminariet och anmälan finns här.