Satsning på AI-hackaton i Belgrad

Under en helg i slutet av maj samlades Active Solutions personal för att genomföra ett stort Hackaton på temat AI i valtider. Platsen var Belgrad i Serbien.

Active Solution har under de senaste två åren sett en ökad efterfrågan kring AI och Machine Learning. Flertalet kunder har nu tagit upp tråden och även nya kunder har tillkommit enbart kring området AI. 

För att riktigt kraftsamla och lära alla konsulter hur det fungerar ordnades ett Hackaton i Belgrad för att på ett lärande sätt tävla i bästa "AI-lösning i valtider".

 Teamwork under AI-hackaton

Resultaten blev häpnadsväckande.

Robert Folkesson, Teknisk chef på Active Solution, kommenterar:

"Jag är djupt imponerad av de avancerade lösningar som det går att prestera på någon dag med hjälp av Cognitive Services och Azure plattformen."