Lansering av Active Login

Active Login är ett Open Source-projekt som gör det möjligt att integrera med ledande svenska autentiseringstjänster som BankID och Svensk e-identitet. Det innebär något av en revolution vad gäller insatsen för att skapa sådana autentiseringslösningar i .NET Core och med produkter som IdentityServer

bild Active Login

Bakgrunden till Active Login är att det vid införande av identitetstjänster ofta är ett både komplicerat och repetitivt arbete som måste göras. I flera olika kundprojekt har det visat sig att det går att göra det här smartare, billigare och framförallt mycket bättre med återanvändbara komponenter . 

Lite förenklat kan man säga att ett arbete som förut tagit månader och med ett osäkert resultat nu tar veckor, och med ett bättre slutresultat. 

Active Login har redan innan lanseringen implementerats i skarpt kundprojekt. 

Stellan Ahlgren, marknadschef hos Active Solution kommenterar: "Det är kul att se att ett utvecklardrivet engagemang nu finns tillgängligt för en bred grupp företag framförallt i Sverige. Det Active Solution kan bidra med är givetvis konsultinsatser för att hjälpa till med införandet samt support och utbildning."

Läs mer om Active Login här.