Advanced Specialization

Active Solution är tidigt ute med Advanced Specialization

I takt med att digitaliseringstakten ökar och IT blir allt viktigare för svenska företag blir det också viktigare för Microsoft att säkerställa att partnerledet lever upp till kundernas högt ställda förväntningar. För att identifiera sina vassaste partners inom respektive område har Microsoft introducerat nästa nivå av partnerskap, Advanced Specialization.

Efter en omfattande granskning har Active Solution nu, som ett av de första partnerföretagen i Sverige, uppnått Advanced Specialization inom Modernization of Web Applications to Microsoft Azure. Programmet går ut på att identifiera de partners som har bevisad erfarenhet och förmåga att på ett strukturerat och tryggt sätt hjälpa företag och organisationer att flytta sina webbapplikationer till molnet för att där kunna dra nytta av nya innovativa tjänster som ökar konkurrenskraften.

”På Active Solution har vi under många år hjälpt företag och organisationer att migrera och modernisera sina webbapplikationer till Azure. Utmärkelsen innebär en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vårt målinriktade arbete har varit lyckat” säger Robert Folkesson, teknikchef hos Active Solution.

Robert Folkesson

”Vi ser en allt större efterfrågan från kunder som vill flytta sina lösningar till molnet. Dels för att få ett mer problemfritt ägande och dels för att man vill få tillgång till alla de moderna tjänster som numera finns tillgängliga i Azure. Därför känns det bra att vi har en erfaren partner som Active Solution med oss i den här resan” säger Klas Hammar, partnerchef hos Microsoft.