Active Partner - Utvecklingsavdelningens bästa vän

Under hösten 2017 lanserar Active Solution ett helt nytt koncept för "produktbolag" och företag med egen systemutvecklingsavdelning.

Practice

Ett företags eller organisations egna systemutvecklingsavdelning ställs inför många olika utmaningar, som inte alltid kan lösas på egen hand. Det finns olika anledningar till att ta in hjälp. Det kan till exempel bero på svårigheter att hitta rätt kompetens eller att det över tid blir för kostsamt att hålla med egen personal. Dessutom kräver bland annat kompetensutveckling och rekrytering en hel del arbete som en mindre avdelning kan ha svårt att hinna med.  

Konceptet kommer att sjösättas med ett antal kunder på prov under hösten 2017 och utvärderas kontinuerligt.

Active Solutions Sälj- och Marknadsansvarige Stellan Ahlgren berättar:

"Det hela började med att vi såg att våra kunder som har flera egna utvecklare ofta stötte på utmaningar inom kompetensförsörjning, kompetensutveckling och rekrytering. Ofta har vi då hjälpt till mer eller mindre av Ad-hoc karaktär.  Då våra kunders utmaningar sammanfaller med våra egna frågade vi oss hur vi skulle kunna hjälpa till med det på bästa sätt. Lösningen kallar vi Active Partner och består av 4 delar. Mest attraktivt i nuläget är hjälp med kompetensutveckling och akuta snabba åtgärder. Men även mer långsiktig kompetensförsörjning inom utvalda områden och hjälp kring rekrytering är aktuellt hos många kunder."