Active Azure Academy går till finalomgång

Active Solutions initiativ att ta ett samlat grepp för systemutvecklare som vill läras sig Microsoft Azure har examen i juni 2018.

Active Azure Academy är ett program som pågått sedan april 2018 och omfattar 6 tillfällen med mellanliggande labbar. Nu går utbildningen mot sitt slut men en fortsättning är redan planerad till hösten. Då i samarbete med Addskills.

Vi frågar Robert Folkesson, Teknisk chef på Active Solution, om hur det ligger till inför 6:e och sista tillfället samt vad som fungerat bra?

"Ja - som det ser ut i dagsläget kommer alla deltagare att klara av samtliga moment i kursen vilket känns fantastiskt bra. Upplägget har varit sådant att det ska gå att vara borta vid något tillfälle utan att det blir svårt att hänga med på resten. Det som fungerat bäst är det aktiva kunskapsutbytet och alla bra diskussioner kring molnarkitektur, praktiska exempel och labbar."