2017 behöver Active Solution 8 nya sätt att tänka

2017 behövs det 8 nya sätt att tänka. Vi vill därför att de 8 trevligaste .NET-experterna börjar hos oss 2017. De ska bidra med nya sätt att tänka som utmanar oss själva och våra kunder.

Det går bra för Active Solutions kunder - och för Active Solution. 

Stellan Ahlgren, Marknadsansvarig på Active Solution kommenterar:

"När de flesta andra konsultbolag rekryterar för allt vad tygen håller satsar Active Solution på kvalitet vilket vi vill förmedla med en konkret siffra samt att vi vill bli utmanade i vårt sätt att tänka"

Läs mer om att jobba hos oss.