Spets och bredd

Systemutveckling är kärnan och grunden i allt vi gör. Arbetar man hos Active Solution är man en erfaren utvecklare. Vi utgår oftast från Microsofts plattform på serversidan, vilket innebär .NET, C#, SQL Server, ASP.NET etc. På klientsidan är det bredare och vi har vår spets och fokus inom modern webbutveckling.

Vi älskar molnet och är en av de ledande aktörerna inom utveckling på Microsoft Azure-plattformen. Vi var tidigt ute och har samlat på oss gedigen erfarenhet med ett flertal genomförda projekt.

Är du osäker på var du ska börja? Anlita oss för utredning och kravanalys. Flera av våra medarbetare är erfarna workshopledare och kan hjälpa till att sortera begreppen.

Om du behöver stöd med ledning och styrning så har vi lång erfarenhet. Våra uppdragsledare bedriver konstant ett antal utvecklings- eller förvaltningsuppdrag, och vi anammar gärna agila metoder anpassade efter varje kunds unika förutsättningar.

Vill du effektivisera hanteringen av era IT-system? Kanske optimera bygg- och leveransprocessen? Anlita någon av våra DevOps-experter för att effektivisera utvecklingsarbetet.

Står du i begrepp att digitalisera någon del av verksamheten eller en ny produkt? Utvecklingen av lösningar inom IoT (Internet Of Things) är starkt sammankopplat med tillgängligheten av molnlösningar. Vi har förmågan att få helheten att fungera i praktiken.

Behöver du eller din organisation en kick-start inom ett nytt område? Eller har ni kört fast i arbetssätt eller teknik? Anlita i så fall någon av våra seniora konsulter som mentor eller coach för att hitta en effektiv väg framåt.

Oavsett ditt behov så har vi kompetensen och erfarenheten för att få ditt företag att utvecklas och nå full potential.

Kontakta oss