Pappersarbete till mänsklig värme: Digitalisering av Stockholm Stadsmissions tjänster

För Stockholms Stadsmission har vi byggt Shelter, ett verksamhetsstöd som underlättar administrationen och ger personalen mer tid att ta hand om människor. Shelter hanterar incheckningsprocessen på ett enklare och digitalt sätt, ger en överblick av alla deltagare och håller koll på deras information.

#MicrosoftAzure, #AzureSql, #ASP.NET, #Angular

Stockholms Stadsmission - Grafik.jpeg

Kund: Stockholm Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell organisation som sedan 1853 arbetar för att skapa ett mer humant samhälle. De fokuserar på social omsorg, utbildning och arbetsintegration, särskilt för samhällets mest utsatta. Organisationens vision är att skapa ett samhälle där alla kan forma sina egna liv och ha tillgång till bostad, utbildning och arbete, samt känna kärlek och värme. De har ett uppdrag att se, lindra och förändra individers liv, samt utmana och engagera samhället. Med en kristen grundsyn, öppen för olika livsåskådningar, frigör Stockholms Stadsmission människokraft genom personliga möten och samhälleliga insatser.

https://www.stadsmissionen.se/

Behov

Med en vision om ett samhälle där varje individ har möjlighet att forma sitt liv, hade Stockgolms Stadsmission stött på en betydande utmaning i deras dagliga arbete. Deras incheckningsprocess vid ett av deras härbärgen var oerhört tidskrävande och ineffektiv, baserad på föråldrade metoder med pappershantering som krävde manuell överföring till digitala system senare.

Lösning

För att effektivisera och modernisera denna process, implementerade Active Solution en skräddarsydd lösning, Shelter. Denna webbapplikation, byggd i ASP.NET och med tjänster i Microsoft Azure, revolutionerade deras incheckningssystem genom att ersätta pappersarbete med några enkla knapptryck.

Shelter hanterade inte bara den arbetskrävande incheckningsprocessen, utan gav också personalen en tydlig översikt över deltagarna. Vidare erbjöd den automatiska notiser för utcheckning och möjliggjorde enklare historikhantering.

Resultat

Den nya lösningen hade en betydande positiv effekt på Stockholms Stadsmissions arbete. Personalen kunde nu spendera mer tid på att ta hand om de boende snarare än att hantera pappersarbetet. Detta ledde till en förbättrad vårdkvalitet och effektivitetsökning. Debora Appelros, ansvarig på härbärget, understryker hur appen använde färger och notiser för att göra informationen tydlig och lättåtkomlig, vilket sparade värdefull tid och resurser.

Vill du veta mer?
Läs Microsofts fulla berättelse om sammarbetet melllan Stockholms Stadsmission och Active Solution.

Active Solution

Träffsäkra system för att lösa era unika behov - Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation. Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat. 

https://www.activesolution.se/

Case: Bonver Logistics: Effektivisera E-handelslogistik med Digitalisering och Transparens

Bonver Logistics, specialiserat på B2C e-handelslogistik, stod inför utmaningen att förbättra transparens och effektivitet i sina logistikflöden för att möta dagens e-handlares krav på snabba leveranser och kostnadseffektiv lagerhållning. I samarbete med Active Solution utvecklades en självbetjäningsportal genom att samla, processa och visualisera data från flera källor. Portalen har gjort det möjligt för e-handlare att identifiera och hantera kostnadsdrivande produkter, vilket resulterat i mer kostnadseffektiv lagerhållning och bekräftar vikten av att kombinera teknologiska lösningar med branschkunskap.

Läs mer om hur vi arbetade med Bonver

Case: Effektiv integration under expansion: Hur Active Solution moderniserade system bit för bit

Active Solution hjälpte ett internationellt retailföretag att modernisera sina system under expansion, genom att integrera olika system utan att störa pågående verksamhet. De använde en gradvis metod, där de började med att byta ut menyalternativ i företagets kundportal, vilket möjliggjorde kontinuerlig utveckling och frekventa nya versioner. Resultatet var ett moderniserat system som effektiviserar nyutveckling och underlättar införandet av nya funktioner, vilket minskar beroendet av specialkompetens för hantering av uppdateringar.

Läs mer vad vi gjort inom retail

Kontakta oss

Verksamhetsstöd - Där ett standardsystem inte räcker till

Anpassar du din verksamhet efter systemet – eller anpassar du systemet efter din verksamhet? Risken är att ett system som passar alla inte är bäst för någon. Vi på Active Solution tror starkt på att nyttja färdiga tjänster, komponenter och lösningar men att bygga något som gör att ert företag sticker ut och kan leverera de bästa tjänsterna. Ett system som blir ett verksamhetsstöd anpassat för era förutsättningar är en nyckelkomponent i detta.

Läs mer om vårt erbjudande