Simployer och Azure PaaS: En framgångssaga om digital transformation inom HR

Simployer är en av skandinaviens största leverantörer av HR-system. De har målet att “göra det enkelt att vara en utmärkt arbetsgivare”. Deras talangportal används av kunder så som Apoteket, SOS Alarm, Veolia and Trafikverket. Active Solution arbetade tillsammans med Simployer och moderniserade systemen med hjälp av Azure.

#MicrosoftAzure, #AzurePaas, #Multitenant

Kund: Simployer

Simployer är en av skandinaviens största leverantörer av HR-system. De har målet att “göra det enkelt att vara en utmärkt arbetsgivare”. Deras talangportal används av kunder så som Apoteket, SOS Alarm, Veolia and Trafikverket.

https://www.simployer.se/

Behov

Simployer stod inför behovet av modernisering av sin talangportal. Traditionella, lokalt installerade system var inte längre tillräckligt effektiva och flexibla för att möta de snabbt föränderliga kraven inom HR-branschen.

Lösning

I ett samarbete med Active Solution tog Simployer sig an denna utmaning. Genom en metodik som innefattade genomlysning, planering och migration till Azure, kunde Active Solution modernisera Simployers system. Detta tillvägagångssätt säkerställde en smidig övergång till en mer dynamisk och skalbar multi-tenant SaaS-tjänst.

Resultat

På mindre än fyra månader genomgick Simployer en transformation. De gick från lokalt installerade system till en flexibel SaaS-tjänst, vilket möjliggjorde snabbare utrullning av nya tjänster till alla eller utvalda kundgrupper. Ledtiden för att utveckla och implementera nya affärsfunktioner minskade dramatiskt, från månader till veckor. Dessutom halverades totalkostnaden för drift av kompetensportalen, tack vare effektiviseringen och automatiseringen som möjliggjordes genom Azure.

Active Solution

Träffsäkra system för att lösa era unika behov - Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation. Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat. 

https://www.activesolution.se/

Kontakta oss

Modernisera dina system med Azure

Har dina applikationer blivit långsamma och omoderna, svåra att förvalta och dyra i underhåll? Skulle du vilja fokusera mer på att leverera affärsvärde och snabbare ta dina visioner från idé till verklighet istället för att bekymras över en växande IT-komplexitet?

Läs mer om vårt erbjudande