Effektiv integration under expansion: Hur Active Solution moderniserade system bit för bit

Active Solution moderniserade ett internationellt retailföretags system under expansion, integrerade olika system gradvis utan att störa den pågående verksamheten. Detta ledde till ett effektivare system för nyutveckling och underlättade införandet av nya funktioner, vilket minskade behovet av specialkompetens för uppdateringar.

#ASP.NET, #React, #AzureDevOps, #StranglerFig

Kund

Kunden är ett internationellt bolag inom retail.

Behov

När en verksamhet snabbt expanderar genom nya förvärv, uppstår ofta utmaningen med att integrera olika system med varandra. Denna verksamhet inom retail hade en lösning som utvecklats över tid, vilket gjorde det alltmer klumpigt att skala upp affärsverksamheten. Systemen behövde utvidgas med ny funktionalitet samtidigt som tekniken behövde moderniseras för att upprätthålla en hög säkerhetsstandard. Det fanns ingen tid att pausa och omstrukturera, utan moderniseringen behövde ske parallellt med nyutveckling.

Lösning

Trots att detta företag har kompetenta utvecklare, vände de sig till oss på Active Solution för att hitta en ny lösning. Det är lika logiskt som att en kirurg söker hjälp från en ortoped vid ett benbrott. Vi har alla våra unika specialiteter och på Active Solution är vi experter på att hitta smarta molnlösningar.

När vi engagerades som konsulter, var vår ambition att skapa värde från första dagen. Att byta ut ett gammalt och komplext system är inte en enkel uppgift. Vi behövde identifiera var det var mest effektivt att börja för att maximera effekten utan att störa det pågående arbetet. Företaget hade en kundportal där kunderna kunde följa informationen i sitt system. Vi inledde med att gradvis byta ut menyalternativ så att utvecklingen kunde ske kontinuerligt. Istället för en stor leverans en gång i kvartalet, kunde vi lansera nya versioner flera gånger i veckan. Mindre leveranser innebär färre problem och det blir lättare att identifiera de problem som uppstår.

Resultat

Gradvis fick företaget en modern lösning med möjlighet att effektivt driva nyutveckling med modern teknik. Med ett modernt system blir det enklare att bygga nya funktioner som kunderna efterfrågar och det blir mindre beroende av individer när det inte krävs särskild kompetens för att hantera uppdateringar.

Active Solution

Träffsäkra system för att lösa era unika behov - Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation. Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat. 

https://www.activesolution.se/

Case: Pappersarbete till mänsklig värme: Digitalisering av Stockholm Stadsmissions tjänster

För Stockholms Stadsmission har vi byggt Shelter, ett verksamhetsstöd som underlättar administrationen och ger personalen mer tid att ta hand om människor. Shelter hanterar incheckningsprocessen på ett enklare och digitalt sätt, ger en överblick av alla deltagare och håller koll på deras information.

 
Läs mer om hur vi arbetat med Stockholms Stadsmission

Case: Bonver Logistics: Effektivisera E-handelslogistik med Digitalisering och Transparens

Bonver Logistics, specialiserat på B2C e-handelslogistik, stod inför utmaningen att förbättra transparens och effektivitet i sina logistikflöden för att möta dagens e-handlares krav på snabba leveranser och kostnadseffektiv lagerhållning. I samarbete med Active Solution utvecklades en självbetjäningsportal genom att samla, processa och visualisera data från flera källor. Portalen har gjort det möjligt för e-handlare att identifiera och hantera kostnadsdrivande produkter, vilket resulterat i mer kostnadseffektiv lagerhållning och bekräftar vikten av att kombinera teknologiska lösningar med branschkunskap.

Läs mer om hur vi arbetade med Bonver

Kontakta oss

Verksamhetsstöd - Där ett standardsystem inte räcker till

Anpassar du din verksamhet efter systemet – eller anpassar du systemet efter din verksamhet? Risken är att ett system som passar alla inte är bäst för någon. Vi på Active Solution tror starkt på att nyttja färdiga tjänster, komponenter och lösningar men att bygga något som gör att ert företag sticker ut och kan leverera de bästa tjänsterna. Ett system som blir ett verksamhetsstöd anpassat för era förutsättningar är en nyckelkomponent i detta.

Läs mer om vårt erbjudande