Optimerad offertprocessen med AI-baserat verktyg för Necks Electric

Necks Electric, en del av Addtech-koncernen, har i samarbete med Active Solution utvecklat "Necks Toolbox", en AI-baserad lösning för att effektivisera sin offertprocess. Verktyget, som använder Azure Document Intelligence, minskar tidsåtgången och ökar noggrannheten vid informationsextraktion från ritningar och materiallistor, vilket resulterat i snabbare svar på offerter förbättrad arbetsglädje.

#AzureAI, #AzureDocumentIntelligence, #ASP.NET, #AzureAppService

Kund: Necks Electric

Necks Electric erbjuder produkter för distributions- och transmissionsnät samt utomhusställverk. De är en del av den svenska börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech. Med en kompetent personalstyrka, inklusive tidigare linjemontörer, har Necks Electric en djup kunskap inom nätbyggnation.

https://www.necks.se/

Behov

Necks Electric stod inför utmaningen att effektivisera sitt offertarbete. Processen att manuellt extrahera information från omfattande ritningar och materiallistor var tidskrävande och monoton, vilket påverkade både effektivitet och arbetsmotivation.

Lösning

I samarbete med Active Solution skapades "Necks Toolbox". Denna innovativa lösning använder Azure Document Intelligence för att extrahera information från ritningar. Genom att använda en kombination av fördefinierade och anpassade AI-modeller i Microsoft Azure kan systemet effektivt identifiera och plocka ut relevanta detaljer för offertförberedelser. Medarbetarna på Necks Electric når verktyget genom ett molnbaserat gränssnitt som sedan smidigt integrerar med Necks övriga affärssystem.

Resultat

"Necks Toolbox" har starkt underlättat offertprocessen för Necks Electric. Arbetet med att extrahera information från förfrågningsunderlag har blivit betydligt effektivare och mer noggrant. Att analysera och extrahera relevant information, ifrån en PDF, kunde förut ta upp till 2h. Motsvarande arbete går nu att lösa inom några minuter.

 VD Jesper Österman lyfter fram att det är de snabbare svaren och den högre precisionen i offerterna som är de avgörande fördelarna:

”Tack vare Active Solutions tekniska expertis och djupa förståelse för Necks behov har ett värdefullt verktyg skapats som inte bara förbättrar effektiviteten och kvalitén, utan också höjer arbetsglädjen.” - Jesper Österman, VD Necks Electric

Active Solution

Träffsäkra system för att lösa era unika behov - Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation. Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat. 

Kontakta oss

Case: Bonver Logistics: Effektivisera E-handelslogistik med Digitalisering och Transparens

Bonver Logistics, specialiserat på B2C e-handelslogistik, stod inför utmaningen att förbättra transparens och effektivitet i sina logistikflöden för att möta dagens e-handlares krav på snabba leveranser och kostnadseffektiv lagerhållning. I samarbete med Active Solution utvecklades en självbetjäningsportal genom att samla, processa och visualisera data från flera källor. Portalen har gjort det möjligt för e-handlare att identifiera och hantera kostnadsdrivande produkter, vilket resulterat i mer kostnadseffektiv lagerhållning och bekräftar vikten av att kombinera teknologiska lösningar med branschkunskap.

Läs mer om hur vi arbetade med Bonver

Case: Pappersarbete till mänsklig värme: Digitalisering av Stockholm Stadsmissions tjänster

För Stockholms Stadsmission har vi byggt Shelter, ett verksamhetsstöd som underlättar administrationen och ger personalen mer tid att ta hand om människor. Shelter hanterar incheckningsprocessen på ett enklare och digitalt sätt, ger en överblick av alla deltagare och håller koll på deras information.

 
Läs mer om hur vi arbetat med Stockholms Stadsmission

Case: Active Solution moderniserar Brandskyddsföreningens besiktningsplattform

Active Solution har framgångsrikt moderniserat Brandskyddsföreningens besiktningsplattform, Bereko. Denna innovation har effektiviserat administrationen, höjt säkerheten och förbättrat användarupplevelsen inom besiktningsprocessen, vilket stödjer Brandskyddsföreningens syfte – att främja säkerhet för person- och egendomsskador.

Läs mer om hur vi arbetat med Brandskyddföreningen