Case: Lernia.se

Lernia utbildar och utvecklar individer, företag och organisationer och rekryterar och hyr ut yrkesarbetare och tjänstemän. Lernia.se är navet i Lernias kommunikation mellan alla dessa aktörer. Active Solution moderniserade och migrerade webbplatsen till Azure.

Lernia hade behov av att modernisera sin publika webb och kommunikationsplattform. Tillsammans identifierade vi att en migrering till Azure möjliggjorde en stabil och skalbar drift med större möjligheter till automation och innovation.

  • En analys av befintlig miljö skedde för att identifiera tekniska utmaningar.
  • Lernia.se gick från en lokalt installerad webbplats på virtuella maskiner till en webbplats byggt helt och hållet för molnet.
  • Lernia.se nyttjar tjänster så som Azure App Service, Azure CDN och Azure DevOps för stabil och skalbar drift med hög grad av automation.
  • Migreringen skedde stegvis för att säkerställa att användarupplevelsen inte stördes.

Modernisera dina system med Azure

Har dina applikationer blivit långsamma och omoderna, svåra att förvalta och dyra i underhåll? Skulle du vilja fokusera mer på att leverera affärsvärde och snabbare ta dina visioner från idé till verklighet istället för att bekymras över en växande IT-komplexitet?

Läs mer om vårt erbjudande