Lernias digitala resa: Kostnadsbesparingar genom effektiv molnanvändning

Lernia, en ledande svensk utbildnings- och rekryteringsorganisation, genomgick en digital transformation för att optimera sin användning av Microsoft Azure, i samarbete med Active Solution. Genom strategisk resursanvändning och effektivisering uppnådde de betydande kostnadsbesparingar samtidigt som de bibehöll hög servicekvalitet.

#MicrosoftAzure, #AzureCost, #AzureAutomation

Kund: Lernia

Lernia, med verksamhet över hela Sverige, engagerar sig i att utveckla individer, företag och organisationer. De erbjuder en rad tjänster, däribland vuxenutbildning, bemanning, rekrytering, omställning, matchning och karriärväxling. Privatpersoner kan dra nytta av Lernias utbildningar för att öka sin kompetens eller hitta drömjobbet genom deras utlysta tjänster. För arbetsgivare tillhandahåller de skräddarsydd personal genom bemanning och kompetensutveckling, samt stöd vid omställningar i arbetslivet.

https://www.lernia.se/

Behov

Lernia stod inför en digital transformationsutmaning. Med verksamhet över hela Sverige och ett brett utbud av tjänster till individer och företag, var det avgörande för Lernia att hålla jämna steg med teknologiska framsteg. I synnerhet var molntekniken central för att öka tillgängligheten, stabiliteten och skalbarheten jämfört med traditionell IT. Fem år tidigare hade Lernia antagit en molnstrategi, men utmaningen låg i att maximera nyttan av denna investering, särskilt under 2020 då marknadsförutsättningarna krävde skärpt kostnadskontroll.

Lösning

I samarbete med Active Solution påbörjades en analys av Lernias användning av Microsoft Azure. Genom att identifiera en baseline för IT-kostnader och noggrant analysera resursanvändningen, kunde en skräddarsydd plan utarbetas. Resurser inom Azure taggades enligt IT-funktion och användningsområde, såsom produktion, test eller utveckling.

Denna strategi möjliggjorde en mer effektiv användning av resurser, såsom att stänga av utvecklings- och testmiljöer under nattetid och anpassa backoffice-system efter personalens arbetstider. Den publika webbplatsen och dess integrationer skalades dynamiskt baserat på användningsmönster.

Resultat

Denna målinriktade och strategiska tillvägagångssätt ledde till en imponerande kostnadsbesparing på IT-resurserna. Dessutom upprätthölls en hög användarupplevelse och servicenivå. Genom taggning och uppföljning av varje system blev det tydligt vad varje del av IT-infrastrukturen faktiskt kostade, vilket ytterligare förbättrade kostnadstransparensen.

Active Solution

Träffsäkra system för att lösa era unika behov - Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation. Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat. 

https://www.activesolution.se/

Kontakta oss

Modernisera dina system med Azure

Har dina applikationer blivit långsamma och omoderna, svåra att förvalta och dyra i underhåll? Skulle du vilja fokusera mer på att leverera affärsvärde och snabbare ta dina visioner från idé till verklighet istället för att bekymras över en växande IT-komplexitet?

Läs mer om vårt erbjudande