Brandskyddsföreningen - Besiktningsplattform

Active Solution har framgångsrikt moderniserat Brandskyddsföreningens besiktningsplattform, Bereko. Denna innovation har effektiviserat administrationen, höjt säkerheten och förbättrat användarupplevelsen inom besiktningsprocessen, vilket stödjer Brandskyddsföreningens syfte – att främja säkerhet för person- och egendomsskador.

#AzurePaaS, #AzureWebApps, #AzureFunctions, #AzureSqlDatabases, #AzureServiceBus, #AzureStorage, #React, #IndexedDB

Kund: Brandskyddsföreningen

Brandskydddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som verkar för ett brandsäkert och hållbart Sverige. Genom sin breda verksamhet där de uppmärksammar, reglerar, förebygger och åtgärdar områden inom brandsäkerhet bidrar de till att minska skadekostnaderna i samhället.

https://www.brandskyddsforeningen.se/

Behov

Brandskyddsföreningens besiktningsverksamhet stod inför en betydande utmaning - De behövde modernisera sin IT-plattform för administration av besiktningar och kontroller för att uppnå ökad användbarhet, kunna skapa nya funktioner och tjänster samt ha en plattform som kan möta framtidens krav på IT-säkerhet.

Systemet används flitigt av yrkesgrupper som försäkringsbolag, fastighetsägare, andra försäkringstagare, besiktningsingenjörer och Brandskyddsföreningen själva. Det var avgörande med en smidig och fortsatt tillförlitlig hantering av 15 000 besiktningsuppdrag årligen.

Lösning

För att möta denna utmaning anlitades Active Solution, som tillsammans med Brandskyddsföreningen utvecklade den nya besiktningsplattformen 'Bereko'. Denna plattform är byggd på Azure PaaS-plattformen, vilket inkluderar Azure Web Apps, Azure Functions, SQL Databases, och Azure Storage. Med en modern teknikstack säkerställdes en robust, skalbar och säker plattform. En mobilanpassad frontend med React och IndexedDB möjliggör även offline-funktionalitet, vilket är särskilt värdefullt för besiktningsingenjörer som arbetar i miljöer med ostadiga internetförhållanden.

Resultat

Genomförandet av Bereko-plattformen blev ett stort lyft i Brandskyddsföreningens besiktningsprocess. Administrationen har förenklats, säkerheten ökat och användarupplevelsen förbättrats, vilket möjliggör en mer effektiv och smidig besiktningsprocess. Detta bidrar till besiktningsverksamhetens syfte – att främja säkerhet för person- och egendomsskador. Bereko är nu en grund för framtida digitala tjänster inom Brandskyddsföreningen.

Active Solution

Träffsäkra system för att lösa era unika behov - Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation. Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat. 

https://www.activesolution.se/

Case: Bonver Logistics: Effektivisera E-handelslogistik med Digitalisering och Transparens

Bonver Logistics, specialiserat på B2C e-handelslogistik, stod inför utmaningen att förbättra transparens och effektivitet i sina logistikflöden för att möta dagens e-handlares krav på snabba leveranser och kostnadseffektiv lagerhållning. I samarbete med Active Solution utvecklades en självbetjäningsportal genom att samla, processa och visualisera data från flera källor. Portalen har gjort det möjligt för e-handlare att identifiera och hantera kostnadsdrivande produkter, vilket resulterat i mer kostnadseffektiv lagerhållning och bekräftar vikten av att kombinera teknologiska lösningar med branschkunskap.

Läs mer om hur vi arbetade med Bonver

Case: Lernias digitala resa: Kostnadsbesparingar genom effektiv molnanvändning

Lernia, en svensk organisation som erbjuder utbildning och rekryteringstjänster, stod inför en digital transformationsutmaning för att effektivisera sin molnteknikanvändning. De samarbetade med Active Solution för att analysera och optimerar deras användning av Microsoft Azure. Genom strategiska åtgärder som taggning av resurser och anpassning av system efter användningsmönster, uppnådde Lernia betydande kostnadsbesparingar, förbättrad kostnadstransparens och bibehöll hög servicenivå och användarupplevelse.

 

Läs mer om hur vi arbetat med Lernia

Case: Pappersarbete till mänsklig värme: Digitalisering av Stockholm Stadsmissions tjänster

För Stockholms Stadsmission har vi byggt Shelter, ett verksamhetsstöd som underlättar administrationen och ger personalen mer tid att ta hand om människor. Shelter hanterar incheckningsprocessen på ett enklare och digitalt sätt, ger en överblick av alla deltagare och håller koll på deras information.

 
Läs mer om hur vi arbetat med Stockholms Stadsmission

Kontakta oss