Active Solution och Bonver Logistics: Effektivisera E-handelslogistik med Digitalisering och Transparens

Bonver Logistics, i samarbete med Active Solution, har utvecklat en självbetjäningsportal för att effektivisera e-handelslogistiken, vilket möjliggör bättre insikt och kostnadseffektivitet för deras kunder. Portalen är ett exempel på framgångsrik digitalisering och transparens i logistikbranschen.

#MicrosoftAzure, #ASP.NET, #AzureDataFactory, #AzureFunctions

Kund: Bonver Logistics

Bonver Logistics, etablerat 1983, har en rik historia som började med distribution av filmer i VHS-format. Med en expansion som ledde till att företaget levererade över 60 miljoner DVD/VHS per år i hela Norden, har Bonver Logistics sedan dess utvecklats till att specialisera sig på 3PL-tjänster. Denna förändring banade väg för att bli ett ledande logistikföretag inriktat uteslutande på 3PL. Idag står Bonver Logistics i framkant inom B2C e-handelslogistik, med ett starkt fokus på digitalisering och transparens, för att erbjuda sina kunder värdefulla insikter och förbättringar i deras verksamheter.

https://bonver.se/

Utmaning

Bonver stod inför en utmaning: dagens e-handlare kräver snabba leveranser och kostnadseffektiv lagerhållning. Bonver behövde förbättra transparensen i sina logistikflöden för att möta dessa krav och samtidigt förbli konkurrenskraftiga.

Lösning

I samarbete med Active Solution inleddes ett projekt för att adressera dessa utmaningar. Genom en gemensam workshop identifierades behovet av att samla, processa och visualisera data från flera källor. Denna insats ledde till skapandet av en självbetjäningsportal, utformad för att ge Bonvers kunder insikt i sina logistikkostnader.

Resultat

Portalen har möjliggjort för e-handlare att effektivt identifiera och hantera kostnadsdrivande produkter, vilket resulterat i en mer kostnadseffektiv lagerhållning. Denna framgång bekräftar vikten av att kombinera teknologiska lösningar med djup branschkunskap för att uppnå märkbara resultat.

Active Solution

Träffsäkra system för att lösa era unika behov - Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation. Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat. 

https://www.activesolution.se/

Case: Pappersarbete till mänsklig värme: Digitalisering av Stockholm Stadsmissions tjänster

För Stockholms Stadsmission har vi byggt Shelter, ett verksamhetsstöd som underlättar administrationen och ger personalen mer tid att ta hand om människor. Shelter hanterar incheckningsprocessen på ett enklare och digitalt sätt, ger en överblick av alla deltagare och håller koll på deras information.

 
Läs mer om hur vi arbetat med Stockholms Stadsmission

Case: Active Solution moderniserar Brandskyddsföreningens besiktningsplattform

Active Solution har framgångsrikt moderniserat Brandskyddsföreningens besiktningsplattform, Bereko. Denna innovation har effektiviserat administrationen, höjt säkerheten och förbättrat användarupplevelsen inom besiktningsprocessen, vilket stödjer Brandskyddsföreningens syfte – att främja säkerhet för person- och egendomsskador.

Läs mer om hur vi arbetat med Brandskyddföreningen

Case: Effektiv integration under expansion: Hur Active Solution moderniserade system bit för bit

Active Solution hjälpte ett internationellt retailföretag att modernisera sina system under expansion, genom att integrera olika system utan att störa pågående verksamhet. De använde en gradvis metod, där de började med att byta ut menyalternativ i företagets kundportal, vilket möjliggjorde kontinuerlig utveckling och frekventa nya versioner. Resultatet var ett moderniserat system som effektiviserar nyutveckling och underlättar införandet av nya funktioner, vilket minskar beroendet av specialkompetens för hantering av uppdateringar.

Läs mer vad vi gjort inom retail

Kontakta oss

Verksamhetsstöd - Där ett standardsystem inte räcker till

Anpassar du din verksamhet efter systemet – eller anpassar du systemet efter din verksamhet? Risken är att ett system som passar alla inte är bäst för någon. Vi på Active Solution tror starkt på att nyttja färdiga tjänster, komponenter och lösningar men att bygga något som gör att ert företag sticker ut och kan leverera de bästa tjänsterna. Ett system som blir ett verksamhetsstöd anpassat för era förutsättningar är en nyckelkomponent i detta.

Läs mer om vårt erbjudande