Biometria optimerar virkesmätarutbildning med VR-teknik

Biometria, ett medlemsägt företag inom skogsnäringen, samarbetade med Active Solution för att effektivisera sin utbildningsprocess för nya virkesmätare. De utvecklade en innovativ webbaserad VR-utbildning som simulerar realistiska arbetsförhållanden, vilket möjliggör kostnadseffektiv träning. Denna lösning bidrar till en snabbare och mer insiktsfull upplärningsprocess, vilket effektiviserar personalens produktivitet och bidrar till en mer realistisk förståelse för rollen som virkesmätare.

#Web, #VR, #GoPro

Kund: Biometria

Biometria är ett medlemsägt företag som specialiserar sig inom skogsnäringen. Deras huvudsakliga mål är att etablera trygghet på virkesmarknaden genom att objektivt mäta och rapportera skogsprodukter i transaktioner mellan skogsägare och industriföretag. Utöver detta engagerar sig Biometria i att främja och förbättra virkeshandel, logistik och produktion inom den svenska virkesmarknaden. Företaget fokuserar även på att erbjuda tjänster relaterade till digitalisering och automatisering av virkesflöden, samtidigt som de samarbetar med forskningsinstitut och universitet för att uppnå långsiktiga mål.

https://www.biometria.se/

Behov

Biometria stod inför utmaningen att effektivisera sin upplärningsprocess för nya virkesmätare. Målet var att snabbare få personalen att nå full produktivitet. Den traditionella utbildningen består av en kombination av teoretisk kunskap och praktisk upplärning på arbetsplatsen, vilket kan pågå i upp till två månader. Denna metod var inte bara tidskrävande utan också kostsam, eftersom anläggningens produktivitet minskar under upplärningsperioden.

För att möta dessa utmaningar behövde Biometria en ny metod som inte bara förberedde den nya personalen för de faktiska förhållandena i fält – såsom rörligheten och hastigheten på stockarna – men som också tillät anpassning av inlärningshastigheten utan att påverka anläggningens produktivitet.

Dessutom såg företaget potentialen i att använda utbildningsverktyget som en del av sin rekryteringsstrategi, där de kunde marknadsföra virkesmätarrollen och ge en realistisk bild av arbetet.

Lösning

För att möta denna utmaning samarbetade Biometria med Active Solution, som utvecklade en nytänkande, webbaserad VR-utbildning för stockmätare. Denna lösning simulerar realistiska arbetsförhållanden genom att använda Virtual Reality (VR), där personalen kan uppleva rörelse och hastighet av stockar i en virtuell miljö. Utbildningsverktyget är kompatibelt med standardiserad hårdvara som Meta Quest och GoPro, vilket håller kostnaderna nere. Lösningen är dessutom byggd på flexibel webbteknik, vilket gör den tillgänglig på en mängd enheter, inklusive iPads, och möjliggör fjärrutbildning från vilken plats som helst.

Resultat

Denna lösning underlättar utbildningsprocessen hos Biometria. Ny personal och potentiella framtida medarbetare kommer kunna genomgå träning på ett mer kostnadseffektivt och engagerande sätt. Detta förenklar inte bara utbildningsprocessen utan ökar även förståelsen för rollen som virkesmätare, vilket bidrar till en mer effektiv och insiktsfull personalstyrka.

Active Solution

Träffsäkra system för att lösa era unika behov - Active Solution är din partner för smarta och innovativa digitala lösningar. Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, molnbaserad utveckling, artificiell intelligens och digital transformation. Vi arbetar med olika branscher och tekniker och vi anpassar oss efter dina behov. Vi kombinerar färdiga komponenter med systemutveckling för att ge dig bästa möjliga resultat. 

https://www.activesolution.se/

Case: Active Solution moderniserar Brandskyddsföreningens besiktningsplattform

Active Solution har framgångsrikt moderniserat Brandskyddsföreningens besiktningsplattform, Bereko. Denna innovation har effektiviserat administrationen, höjt säkerheten och förbättrat användarupplevelsen inom besiktningsprocessen, vilket stödjer Brandskyddsföreningens syfte – att främja säkerhet för person- och egendomsskador.

Läs mer om hur vi arbetat med Brandskyddföreningen

Case: Bonver Logistics: Effektivisera E-handelslogistik med Digitalisering och Transparens

Bonver Logistics, specialiserat på B2C e-handelslogistik, stod inför utmaningen att förbättra transparens och effektivitet i sina logistikflöden för att möta dagens e-handlares krav på snabba leveranser och kostnadseffektiv lagerhållning. I samarbete med Active Solution utvecklades en självbetjäningsportal genom att samla, processa och visualisera data från flera källor. Portalen har gjort det möjligt för e-handlare att identifiera och hantera kostnadsdrivande produkter, vilket resulterat i mer kostnadseffektiv lagerhållning och bekräftar vikten av att kombinera teknologiska lösningar med branschkunskap.

Läs mer om hur vi arbetade med Bonver