Stör en Direktör

Känner du att ditt företag kanske borde ta tag i det där med innovation och AI för att hänga med i tiden? I en undersökning som tidningen Chef gjorde 2020, upplevde en femtedel av cheferna att AI framstår delvis som ett problem, och upphov till bekymmer som stress, förvirring och merkostnader. Samtidigt finns det stora förväntningar på att AI ska göra skillnad i framtiden, men på vilket sätt är svårare att se.

Det här är något vi också möter hos många av våra kunder. Det finns en önskan om att göra verksamheten mer effektiv och innovativ, men det är svårt att veta var man ska börja. Vi tror att den bästa digitaliseringen är den som kommer från ett behov och löser verkliga problem, men det är lätt att bli hemmablind för vad som kan förbättras. 

Det är här Active Solution kommer in. Med vårt koncept Stör en Direktör erbjuder vi er två nyfikna konsulter som får gå med i verksamheten och därmed få insyn i hur processerna på ert företag fungerar. De kommer att ställa frågor och kanske störa er lite under tiden, men efter dagens slut kommer vi att presentera 3 saker som går att innovera med hjälp av digitalisering. Utifrån era önskemål tar vi sedan fram en projektplan för hur det ska kunna genomföras.

Per Strand, Senior Director Business Development på BMC Software, är en av de personer vi "stört" och nyfiket arbetat tillsammans för att applicera innovativ teknik i verksamheten.

“Det är lätt att köra på i gamla hjulspår utan att tänka på att sådant vi gjort i 5 år, idag kan göras mer effektivt och med högre kvalitet. Konsulterna från Active Solution är nyfikna och föreslår hur teknik i framkant kan användas för att ge oss en konkurensfördel på marknaden.” - Per Strand, Senior Director Business Development på BMC Software

 

Exempel på saker vi har upptäckt enkelt kan förbättras med digital teknik:

  • Minska produktionsstopp inom industri tack vare predektiv serviceanalys
  • Skapa insikt i stora mängder data genom automatisk bild- och mönsteranalys
  • Förbättra arbetsmiljön för operatörer på fältet genom smidiga fältappar

Låter det intressant? Erbjudandet är kostnadsfritt, men i gengäld kräver vi:

  • Transparens: Hur funkar det egentligen? Vi behöver se hur saker och ting sker på riktigt.
  • Engagemang: Rätt personer från er verksamhet behöver avsätta tid och engagemang. Vaktmästaren må vara toppen på att öppna låsta dörrar, men är sannolikt inte den rätta för att svara på frågor om verksamheten. 
  • Beslutsamhet: Mandat att besluta om hur vi går framåt och vilken del av verksamheten vi ska fokusera på. 

Kontakta oss