Från spretig data till delad insikt

Information och data är något alla företag har - I överflöd. Men data tenderar att vara spretig och manuella insatser krävs för att samla ihop, sålla och visualisera på ett relevant sätt, vilket gör att den lätt blir inaktuell.

Med hjälp av Microsoft PowerBI blir det enkelt att automatisera dataflöden och få gemensamma insikter som går att dela både inom och utanför organisationen.

Vi på Active Solution har länge haft Power BI i vår verktygslåda och det senaste året har vi sett en explosionsartad användning hos såväl befintliga som nya kunder.

Vårt arbete syftar till att du ska:

  • Få en bättre kund och användardialog genom delade insikter i data
  • Tillgängliggöra dina BI rapporter för self service i en webb, app eller portal
  • Organisera, harmonisera och optimera data för visualisering

Paket: Publicera dina rapporter på webben med Power BI Embedded

Ett vanligt scenario vi ser är att verksamheten tagit fram riktigt bra rapporter i Power BI som de vill dela med sig av externt. Kanske publikt på sin webbplats eller till utvalda inloggade kunder. Här finns det möjlighet att använda Power BI Embedded för att lösa detta på ett säkert sätt.

Vi har tagit fram ett paketerat erbjudande som syftar till att hjälpa er att komma igång med denna publicering. Tillsammans analyserar vi rapporten utifrån de perspektiv vi behöver tänka på vid extern publicering för att därefter publicera och integrera den på prov i era system. När denna proof-of-concept är klar tar vi fram en plan på vad som skulle krävas för att ta systemet i produktion.

Pris: 30 000:- (ex. moms)

Vi kan även lösa ett anpassat upplägg just för er.

Kontakta oss