Affärsnytta med OpenAI: En strategisk workshop om potentialen i tekniken bakom ChatGPT

ChatGPT, en AI-tjänst ifrån OpenAI, tog världen med storm när den lanserades i slutet av 2022. Nu ställer sig ledningsgrupper världen över sig frågan: Hur påverkar det här vår affär och hur tar vi till vara på de möjligheter det innebär?

Nu erbjuder vi på Active Solution möjligheten att utforska vad OpenAI-teknologier som GPT-3, ChatGPT och Dall-E 2 kan innebära för just er verksamhet. Tillsammans kommer vi att undersöka möjligheter, utmaningar och hot som kan uppstå och hur teknologierna kan användas för att öka effektiviteten och skapa nya affärsmöjligheter på ett sätt som bara för ett par år sedan var helt otänkbara.

Vi på Active Solution har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med AI för att skapa affärsnytta bortom hypen. I vår workshop och föreläsning har vi utformat ett utforskande upplägg kring AI anpassat för personer som arbetar på en strategisk nivå med bolagets utveckling.

Workshopen pågår under en halvdag och berör punkter så som:

  1. Vad innebär begrepp så som AI, OpenAI, GPT-3, ChatGPT och Dall-E 2?
  2. Livedemo av konkreta användningsfall där tekniker från OpenAI anvnänds
  3. Vad har teknikerna för styrkor och svagheter?
  4. Hur är relationen mellan Microsoft och OpenAI och vad är Azure OpenAI Service?
  5. Diskussion och workshop kring hur tekniker likt de från OpenAI på ett ansvarsfullt sätt kan användas i er verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Kontakta oss