Active Tech Due Diligence

Går ni i tankar på ett nyförvärv? Eller funderar ni på om det egna företaget är i bra skick för en försäljning? Oavsett om ni ska köpa eller sälja är en due diligence en god idé. Ingen vill köpa grisen i säcken och garanterat inte gammal spagettikod heller. 

På Active Solution är vi specialister på systemuteckling och har byggt upp en spetskompetens inom due diligence för de processer som berör ett företags systemutvecklingsprocesser. Vi har en lång erfarenhet av den här typen av uppdrag och har företrätt både köpare och säljare i processen.

En Active Tech Due Diligence innebär att vi gör en genomlysning av allt från driftkostnader, till kundsystem och säkerhetslösningar för att se vilka styrkor och brister som finns. Att skippa det tekniska är som att strunta i att besiktiga avloppen vid ett husköp. Om det vill sig illa kan det bli riktigt dyrt i slutändan. 

Här är några exempel på vad vi kan hitta vid en Due Diligence:

 • Företagets system klarar inte en expansion med ökad användning. Det går alltså inte att ta in fler kunder utan att det görs om.
 • Företaget har en köpt lösning som inte går att anpassa till andra system.
 • Företaget har ett gammalt system som det blir svårt att hitta kompetens till för att integrera med nytt.
 • Hög sårbarhet i IT-arkitekturen.

För er som går i säljtankar kan det vara nyttigt att identifiera företagets svagheter för att kunna åtgärda det som går innan en försäljning. Med hjälp av oss kan ni få hjälp att städa upp gamla tekniska surdegar och se till att IT-miljön är så bra som möjligt för att kunna ta mer betalt för bolaget. Lite som att fixa till köket inför lägenhetsförsäljning. Det är svårt att sälja lägenheter med läckande avlopp. 

 

I vår Active Tech Due Diligence tittar vi på följande delar: 

 • IT-arkitektur: Vad är det för kostnader på driften, licenser och utveckling? Hur ser prestandan ut? Finns det skalbarhet i systemet
 • Kod: Vi går igenom språk, ramverk, plattformar och liknande. Vi gör en KPI-analys (Key Performance Indicator) som innebär att vi tittar bland annat på beroenden mellan olika delar av programmen, antal rader med kod och kvaliteten på den.
 • Drift: Vi tittar på kostnader, om det möjligheter till automation.
 • Processer: Hur ser företagets källkodshantering ut? Hur sker utveckling och dokumentation? Finns det spårbarhet? Hur lång tid tar det att få ut nya funktioner på marknaden?
 • Säkerhet: Vilka behörigheter och rättigheter finns det? Vi gör en scanning för att hitta säkerhetsrisker. 

Om ni är intresserade av en Active Tech Due Diligence så ser vårt erbjudande ut så här:

 • Vi genomför en gemensam workshop initialt för att få en bra förståelse för företaget och vilka möjligheter och eventuella utmaningar som finns.
 • Under en veckas tid jobbar 2 konsulter med att göra genomlysningen.
 • Vi avslutar med att lämna över en rapport och presentera status och förslag på prioriterade åtgärder. 
 • Vi behöver också tillgång till rätt personer under veckan, annars blir det svårt att få svar på de frågor som vi kommer att behöva ställa. 

 

Pris: 120 000:- (ex. moms)

Vi kan även lösa ett anpassat upplägg just för er.

Kontakta oss