Active DevOps Modernization

Vi lever i en föränderlig värld och det gäller även IT-systemen vi utvecklar. System som anpassas efter omvärldens förutsättningar fortsätter att skapa värde. För att arbete effektivt är ett agilt arbetssätt med DevOps i åtanke ett vinnande koncept. Att succesivt effektivisera och automatisera rutiner kring till exempel utveckling, testning och driftsättning innebär att du snabbare kan utveckla värdeskapande IT-system.

På Active Solution har vi genom åren genomfört hundratals utvecklingsprojekt där ett effektivt arbete kring DevOps har varit en nyckelfaktor för att arbeta effektivt. Med Active DevOps Modernization arbetar vi enligt en systematisk metod för att analysera nuvarande situation och tar fram ett Active DevOps Index. Utifrån Säkerhet, Automatisering, Kvalitet och Kostnadsoptimering undersöker vi följande faser i utvecklingsscykeln:

 • Utveckling
 • Byggautomatisering
 • Test
 • Releaser
 • Infrastruktur
 • Monitorering

Med det som underlag tar våra konsulter fram vart ni ligger på skalan av Active DevOps Index och föreslår vilka områden att arbeta med för att skapa så mycket värde som möjlighet i er verksamhet.

Vårt arbete riktar sig till dig som vill börja med DevOps eller du som redan börjat men vill inspireras att moderniseras och ta det till nästa nivå. Active DevOps Modernization syftar till att:

 • Få en nulägesbild av hur din nuvarande situation ser ut
 • Inspireras av möjligheterna kring automatisering för att öka kvalitét och säkerhet
 • Roadmap framåt hur ni kan arbeta mot ett mer heltäckande och effektivare DevOps-processer

Paket: 2-Dagars DevOps Modernization Workshop

Vårt paketerbjuande kring DevOps-modernisering innefattar flera steg:

 • Förmöte: Sätt en relevant agenda och säkerställ att rätt personer deltar på workshop
 • Workshop dag 1: Få fram en överblick på hur nuvarande process ser ut
 • Workshop dag 2: Djupdykning i de mest relevanta delarna som uppdagades under dag 1
 • Presentation: Våra kunsulter sammanställer och presenterar förslag på åtgärder framåt

Pris: 63 000:- (ex. moms)

Vi kan även lösa ett anpassat upplägg just för er.

Kontakta oss