Automatisera manuella processer med hjälp av AI

Repetitivt, manuellt arbete är inte bara uttråkande utan även en vanlig orsak till fel och felaktigheter som ger ökade kostnader. Genom automatisering och Robot Process Automation kan ni bli mer effektiva och öka er kvalitet. Med hjälp av AI, Machine Learning och kognitiva tjänster i Azure kan även mer avancerade uppgifter automatiseras. På Active Solution ligger vi i framkant i nyttjandet av kognitiva tjänster för att förstå och skapa värde i ostrukturerad data.

Vi hjälper dig med att:

 • Bli mer effektiv genom att identifiera manuella och arbetskrävande processer som går att automatisera
 • Använda AI för att understödja komplexa eller tidskrävande processer
 • Skapa insikt i ostrukturerade datamängder med kognitiva tjänster och Knowledge Mining

Vi har arbetat länge och har beprövad expertis inom flertalet tjänster krig AI i Azure. Från Cognitive Services till Azure Machine Learning. Några av de tjänster som är vanligt förekommande är:

 • Azure Speech to text
 • Azure Text to speech
 • Azure Computer Vision
 • Azure Custom Vision
 • Azure Anomaly Detector
 • Azure Form Recognizer
 • Azure ML

Paket: AI Proof-of-Concept

Känner du att ditt företag kanske borde ta tag i det där med innovation och AI för att hänga med i tiden? Det stora förväntningar på att AI ska göra skillnad i framtiden, men på vilket sätt är svårare att se.

Det här är något vi också möter hos många av våra kunder. Det finns en önskan om att göra verksamheten mer effektiv och innovativ, men det är svårt att veta var man ska börja. Vi tror att den bästa digitaliseringen är den som kommer från ett behov och löser verkliga problem, men det är lätt att bli hemmablind för vad som kan förbättras.

Vi har tagit fram ett erbjudande där vi identifierar områden i er verksamhet som kan dra nytta av möjligheterna med AI och Machine learning. Genom Workshops, utbildning och arbete går vi från en idé på whiteboard till en fungerande proof-of-concept för er verksamhet.

Arbetet går till såhär:

 • En initial utbildning och inspirationsföreläsning för att få en inblick i vad som är möjligt med den teknik vi arbetar med idag
 • Identifiering av områden där AI kan användas i er verksamhet och djupdykning i det specifika området
 • Sist men inte minst så bygger vi en proof-of-concept för att få ökad insikt i hur tekniken fungerar på er data och er verksamhet

Pris: 49 000:- (ex. moms)

Vi kan även lösa ett anpassat upplägg just för er.

Kontakta oss