Active Solution - Erbjudanden

Vi förstår att varje kunds behov är unikt. Oavsett om det gäller ett projekthanteringssystem, verksamhetssystem eller en vanlig onlineaffär så designar och bygger Active Solution en komponentbaserad lösning efter varje kunds unika behov och förutsättningar.

Läs mer om våra olika erbjudanden nedan.

Modernisera dina system med Azure

Har dina applikationer blivit långsamma och omoderna, svåra att förvalta och dyra i underhåll? Skulle du vilja fokusera mer på att leverera affärsvärde och snabbare ta dina visioner från idé till verklighet istället för att bekymras över en växande IT-komplexitet?

Läs mer om vårt erbjudande

Säker inloggning

Dina kunder och användare förväntar sig att åtkomsten till dina system är säkra. En nyckelfaktor för att lyckas med det är en säker inloggning. Vare sig du väljer att gå med BankID, Freja eID, Azure AD eller sociala medier har vi spetskompetens för att säkerställa att inloggningen till dina system är säker.

Läs mer om vårt erbjudande

Automatisera manuella processer med hjälp av AI

Repetitivt, manuellt arbete är inte bara uttråkande utan även en vanlig orsak till fel och felaktigheter som ger ökade kostnader. Genom automatisering och Robot Process Automation kan ni bli mer effektiva och öka er kvalitet. Med hjälp av AI, Machine Learning och kognitiva tjänster i Azure kan även mer avancerade uppgifter automatiseras. På Active Solution ligger vi i framkant i nyttjandet av kognitiva tjänster för att förstå och skapa värde i ostrukturerad data.

Läs mer om vårt erbjudande

Verksamhetsstöd - Där ett standardsystem inte räcker till

Anpassar du din verksamhet efter systemet – eller anpassar du systemet efter din verksamhet? Risken är att ett system som passar alla inte är bäst för någon. Vi på Active Solution tror starkt på att nyttja färdiga tjänster, komponenter och lösningar men att bygga något som gör att ert företag sticker ut och kan leverera de bästa tjänsterna. Ett system som blir ett verksamhetsstöd anpassat för era förutsättningar är en nyckelkomponent i detta.

Läs mer om vårt erbjudande

Active DevOps Modernization

Vi lever i en föränderlig värld och det gäller även IT-systemen vi utvecklar. System som anpassas efter omvärldens förutsättningar fortsätter att skapa värde. För att arbete effektivt är ett agilt arbetssätt med DevOps i åtanke ett vinnande koncept. Att succesivt effektivisera och automatisera rutiner kring till exempel utveckling, testning och driftsättning innebär att du snabbare kan utveckla värdeskapande IT-system.

På Active Solution har vi genom åren genomfört hundratals utvecklingsprojekt där ett effektivt arbete kring DevOps har varit en nyckelfaktor för att arbeta effektivt. Med Active DevOps Modernization arbetar vi enligt en systematisk metod för att analysera nuvarande situation och tar fram ett Active DevOps Index.

Läs mer om vårt erbjudande

Från spretig data till delad insikt

Information och data är något alla företag har - I överflöd. Men data tenderar att vara spretig och manuella insatser krävs för att samla ihop, sålla och visualisera på ett relevant sätt, vilket gör att den lätt blir inaktuell. Med hjälp av Microsoft PowerBI blir det enkelt att automatisera dataflöden och få gemensamma insikter som går att dela både inom och utanför organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande

Höj tillförlitligheten i dina integrationer

Har du en flora av system som behöver prata med varandra för att få er verksamhet att fungera? Med integration och övervakning av dessa kan du skapa mer effektiva processer och öka tillförlitligheten i dina system. Moderna tjänster i Microsoft Azure så som Azure Logic Apps möjliggör stabil integration av dina system.

Läs mer om vårt erbjudande

Stör en Direktör

Känner du att ditt företag kanske borde ta tag i det där med innovation och AI för att hänga med i tiden? I en undersökning som tidningen Chef gjorde 2020, upplevde en femtedel av cheferna att AI framstår delvis som ett problem, och upphov till bekymmer som stress, förvirring och merkostnader. Samtidigt finns det stora förväntningar på att AI ska göra skillnad i framtiden, men på vilket sätt är svårare att se.

Vi tror att den bästa digitaliseringen är den som kommer från ett behov och löser verkliga problem, men det är lätt att bli hemmablind för vad som kan förbättras.

Det är här Active Solution kommer in. Med vårt koncept Stör en Direktör erbjuder vi er två nyfikna konsulter som får gå med i verksamheten och därmed få insyn i hur processerna på ert företag fungerar. 

Läs mer om vårt erbjudande

Spets och bredd

Till syvende och sist är det de enskilda konsulternas kompetens som är avgörande för ett lyckat uppdrag. Erfarenhet och förmåga inom såväl teknologi som metodik är avgörande. Samtliga av våra konsulter är erfarna .NET-utvecklare i grunden, spetsade med ytterligare flera kompetensområden. Vi utmärker oss bland annat inom:

  • Systemutveckling och Arkitektur
  • Systemintegration
  • Microsoft Azure
  • Utredning och Kravanalys
  • Ledning och Styrning
  • DevOps
  • AI och Machine Learning
  • Mentorskap och Coaching
Läs mer

Kontakta oss