Active Partner - Utvecklingsavdelningens bästa vän

Vi har som ambition att vårt koncept, Active Partner ska vara något som ska kännas bra över tid och som dessutom inte bara är ett partnerskap mellan Active Solution och våra kunder, utan även mellan våra kunder.

Bakgrunden till "Active Partner" är att många av våra kunder som har en egen utvecklingsavdelning delar samma sorts utmaningar i vardagen. Självfallet är utmaningarna olika men vissa delar sammanfaller och det är där vi försöker hjälpa till på ett strukturerat sätt. 

De 4 huvudsakliga delarna är:

  1. Vi hjälper till med akuta åtgärder och fel där det av olika anledningar inte hinns med eller där kompetensen saknas hos våra kunder. Vi har då ett dedikerat team för dig som kund som snabbt kan hjälpa till.
  2. Vi hjälper till inom förutbestämda kompetensområden där den egna utvecklingsavdelningen inte kan eller ska ha den specialistkompetens som krävs. 
  3. Vi genomför en rad kompetensutvecklingsaktiviteter tillsammans med våra kunder.
  4. Vi hjälper till med rekryteringsarbetet i form av t.ex. "2:nd opinion".

De här delarna ingår för alla våra Active Partners. Dessutom kan det finnas specifika önskemål - då försöker vi naturligtvis lösa dem.