Active Partner - Utvecklingsavdelningens bästa vän

Vi har som ambition att vårt koncept, Active Partner ska vara något som ska kännas bra över tid och som dessutom inte bara är ett partnerskap mellan Active Solution och våra kunder, utan även mellan våra kunder. Målet är att samtliga parter ska dra nytta av Active Partner i sin kompetensutveckling och rekrytering.

Bakgrunden till "Active Partner" är att många av våra kunder som har en egen utvecklingsavdelning delar samma sorts utmaningar i vardagen. Självfallet är utmaningarna olika men vissa delar sammanfaller och det är där vi försöker hjälpa till på ett strukturerat sätt. 

I huvudsak handlar det om att ha en gemensam kompetensutveckling och samarbete kring rekrytering.

Utbildningsaktiviteterna är många och allt från entimmes seminarier till halv- och heldagars utbildningar. Dessutom samverkas det kring bra communityevents samt kompetensplanering.

Dessutom finns det en färdig organisation mellan Active Solution och varje Active Partner. Bland annat finns det en Techlead hos Active Solution som är bollplank och tar hand om de praktiska frågorna över tid. 

Låter det spännande? Låt oss då berätta mer om detaljerna.

Kontakta oss