Att jobba på Active Solution

Så funkar det - Värderingar

Våra värderingar samlar vårt tankesätt och hur vi ser på Active Solution som arbetsplats, våra kunder och andra i vårt yrkesliv. De tre värderingar vi valt att lyfta fram är kanske de som är mest speciellt med och utmärker Active Solution. Värderingarna har medarbetarna själva kommit fram till. Andra saker som öppenhet, frihet och att ha kul är grundläggande principer och självklarheter, men superviktiga de med.

Kompetenstörstiga

”Kompetens är kul och utvecklande, inte något konstigt i det”. Vi är ett kompetensföretag, så att förbättra oss tekniskt och att utveckla våra mer mjuka sidor är viktigt. Kompetens är en ”färskvara” och det är självfallet viktigt att underhålla och utveckla den. Det är därför vi satsar mer pengar på kompetensutveckling än t.ex. marknadsföring. Värderingen kompetenstörstiga avser både oss som företag och som individer. Det är upp till företaget att ge de rätta förutsättningarna, men även för dig som individ att ha drivet till din egen kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Oftast anser vi att det som är utvecklande för dig är utvecklande för företaget.

Engagerade

Vi bryr oss verkligen om hur det går för våra kunder och kollegor och går steget vidare förbi att vara serviceinriktade. Ett extra ”varför” eller ”hur gick det med det jag gjorde förra veckan” är uppskattat. Prestigelösa är ett annat begrepp som hänger ihop med vårt engagemang. Vi gillar inte att putta ansvaret över till andra utan engagerar oss i en helhetslösning för kunden eller teamet. Engagerade innebär även att många av oss är involverade i olika typer av community-arbeten.”Vi vill hela tiden bli lite bättre”. Och det gäller inte bara inom kompetensutveckling och kunduppdrag.

Tillsammans

Ensamma hjältar kan vara bra men det blir roligare och bättre att lyckas tillsammans. Dessutom blir det mer kul med högre grad av kundmedverkan. Därför tror vi på agila metoder och saker som parprogrammering. För tillsammans-känslan är det vardagliga samarbetet på kontoret och hos kund viktigt, men även våra konferenser och fester är betydelsefulla. Vi gör gärna saker tillsammans även utanför arbetstid. Det kan vara brädspelskvällar där de som gillar att spela hänger kvar på kontoret och ger varandra ett par matcher. Eller kodkvällar där man samlas för att utveckla inom någon specifik teknik som känns intressant.