Att jobba på Active Solution

Så funkar det - Frihet och ansvar

Många tänker kanske enbart på det här med arbetstider när klyschan ”frihet under ansvar” tas upp. Men hos oss handlar det om mer än flextid och att kunna jobba hemifrån.

Hur hamnar jag på rätt uppdrag? 

Vi har alltid ambitionen att hitta uppdrag som är spännande och utvecklande. Både som individer och som företag. Men hur får du då själv ditt perfekta uppdrag? Mycket handlar om att själv göra dig synlig för dina kollegor. Det räcker inte alltid med att tala med sin chef, även om det så klart är bra. Det handlar kanske mer om att synas genom t.ex. onsdagsdragningar, eller helt enkelt genom att tala med de som i dagsläget sitter i ”drömuppdraget”. Att försöka bidra i arbetet med kund är naturligtvis ett annat bra sätt. De som är duktiga på den här typen av internmarknadsföring brukar ofta hamna där de vill. Friheten är att du inte är fastlåst till ett speciellt uppdrag för evigt. Men ansvaret ligger även på dig som individ att hamna rätt.

Hur funkar det på kontoret, hos kund och med ditt team?

På kontoret försöker vi få till det så att de som jobbar i ett team sitter tillsammans. Det innebär att du ibland måste flytta på dig och inte kan ”boa in dig” på den där ideala platsen som just du gillar. Ofta gillar även någon annan just den platsen. Det innebär ett ansvar att se till att det här funkar smidigt, vilket inte alltid är så lätt eftersom vi har frihet att välja vår egen utrustning inom vida ramar. Ibland sitter vi ute hos kund i team och även då eftersträvar vi samma teamkänsla. Är man själv ute hos kund är det viktigt att hålla kontakten och försöka lägga någon dag per vecka på kontoret. 

Metoder utan att chefen eller någon annan bestämmer. Går det?

Ja, vi vill mena det. Vi vill även mena att det är så himla mycket roligare när man själv eller i teamet får tänka ut hur man ska göra. Den här punkten är svår men kanske viktigast av dem alla. Du har ett stort ansvar att komma med egna initiativ och lösa vardagliga utmaningar. Oftast handlar det såklart om saker i teamet som går att lösa där. Du ska se din chef och övriga i ”ledningen” som resurser som kan hjälpa dig, inte tvärtom.

Och om jag klantar till det, misslyckas?

Vi vill inte ha en arbetsplats där en chef talar om för alla vad de ska göra och hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Därför måste vi självklart tolerera att vi misslyckas och klantar till det ibland. Om vi låter någon som inte gör jobbet bestämma, så kommer det garanterat att bli ännu fler ”tillklantningar”. Vi vill jobba agilt vilket gör att vi gör misstagen tidigt och lär oss av dem. Istället för att göra stora misstag gör vi flera små, och då blir det bra i slutändan. Så ser vi på det. Inte svårt alls. Det här skapar stor frihet för dig som individ att bestämma saker i ditt dagliga arbete, men även ett stort ansvar och täta leveranser vilket kan kännas ovant i början men är starkt beroendeframkallande.