Att jobba på Active Solution

Finns det en normal dag och ett vanligt uppdrag?

Ofta får vi frågan hur en normal dag på jobbet ser ut och hur ett normalt kunduppdrag ser ut. Vi ska göra vårt bästa för att bringa någon slags klarhet i den frågeställningen. En sak kan du vara säker på redan nu - gillar du inte variation och utmaningar är det stor risk att du blir besviken.

Det här med IT och teknik

Vi är specialiserade inom Microsofts plattform men vi kan såklart mer än så. På Microsofts plattform är det få, om några, som har den samlade kompetensen inom området systemutveckling som vi har. Just nu är det .NET som gäller. Vi jobbar med allt från systemintegrationslösningar till apputveckling. Moderna webblösningar på ramverk som Knockout, MVC och Angular är vanliga, men även en och annan Windowsapplikation. Lösningar i Microsoft Azure har vi varit pionjärer inom och har en lång rad uppdrag och kunder. Våra kunder anlitar oss för att vi är experter vilket gör att vi står för teknikvalen. Ditt team har tillgång till vår samlade kompetens, och ibland rådfrågar vi våra partners. Vi har haft högsta partnerstatus hos Microsoft sedan urminnes tider. Inte sällan arbetar vi med Betaversioner av kommande teknik.

Metoder och arbetssätt

I våra uppdrag använder vi oss av agila metoder. Som projektmetod är det Scrum eller KanBan som gäller. Arbetsmässigt använder vi oss av olika agila tekniker som TDD, kontinuerlig integration, parprogrammering med mera. Varje uppdrag har sin egen "smak" men vi följer ett kvalitetsramverk som förfinas i samarbete med varje kund. Vår erfarenhet visar att agila iterativa metoder bäst leder till kundernas verkliga behov, med rimliga insatser och medel. Vi är även starka motståndare till enmansarbete. Två "hjärnor" gör som regel mer än ett dubbelt så bra jobb som en.

Konsultens olika roller

En person har sällan endast en roll i ett uppdrag, än mindre samma typ av roll i alla sina uppdrag. Vanligt är att vara både utvecklare och arkitekt på samma dag. Många är även intresserade av ledning och arbetar med det, medan andra brinner lite extra för systemintegration. Men kärt barn har många namn - systemutveckling är ändå grunden och konsulter är vi alla.

Vi ser det som en styrka att kunna utveckla sig själv inte bara tekniskt utan även i rollen som konsult.

Uppdrag

Ditt uppdrag är naturligtvis extremt viktigt. Utmanande och roliga uppdrag bygger kompetens. Kompetenta konsulter ger nöjda kunder som återkommer och till och med rekommenderar oss. Active Solution jobbar näst intill uteslutande med stora kunder i Stockholmsområdet. Våra uppdrag handlar till allra största delen om projekt- eller förvaltningsåtaganden som vi oftast levererar från våra lokaler. Det blir effektivt, och samtidigt kan vi dra nytta av vår samlade kompetens vilket ger en hög kvalitet och ett bra kunskapsutbyte som alla vinner på. Många väljer oss tack vare vårt erbjudande om Aktiv Systemförvaltning, vilket innebär att vi kan ta hand om en lösning under inte bara utvecklingsfasen, utan hela livscykeln. Långsiktiga lösningar är vår filosofi.

Många av uppdragen sker i våra mysiga och fräscha lokaler, vilket de flesta ser som ett plus. Men ibland är det mest praktiskt att utföra uppdraget i team hos kund, och då försöker vi alltid se till att det finns en möjlighet att vara på vårt kontor minst en dag per vecka.

Längden på våra uppdrag varierar lika stort som deras innehåll. Många konsulter har långa uppdrag på ett år eller mer, medan andra gillar kortare uppdrag hos flera olika kunder. När vi skall bestämma vem som utför vilket uppdrag är det alltid viktigt att ta hänsyn till varje enskild individs kompetens och utvecklingsplaner.