Event

Systemförvaltning i molnet

15 juni 2016

Förändras förutsättningarna för systemförvaltning när fler och fler lösningar finns i molnet? Självklart är det så! På Active Solution har vi i många år utvecklat applikationer och lösningar i molnet samt hjälpt våra kunder att flytta applikationer till molnet. Men hänger organisationer och deras arbetssätt med i utvecklingen vad det gäller systemförvaltningen? Oftast inte är det korta svaret - även när vi rannsakar oss själva. I det här seminariet vill vi reda ut vilka delar som finns att tänka på så att även systemförvaltningen drar nytta av fördelarna med en molnlösning.

Målet med seminariet är att deltagarna ska få med sig ett antal konkreta saker att tänka på i sin förvaltning. Nu och i framtiden. Med andra ord passar det för alla som idag arbetar med någon form av systemförvaltning. Men även för dig som vill orientera dig om området.
Vi har till det här lunchseminariet två egna experter på området, Per Tronelius och Fredrik Hedlund. Dessutom har vi bjudit in en pionjär inom området, vad gäller service och support kring molnlösningar, Johan Wallquist från The Service Corporation.


Vi kommer under seminariet att behandla följande frågeställningar:

  • Vilka delar inom systemförvaltningen förändras i molnet vs "on premise"?
  • Hur påverkas din förvaltningsmodell, t ex egenanpassad eller PM3?
  • Vad är kostnadsfördelarna, eller nackdelarna, i molnet vs "on premise"?
  • Vilka anser vi är de främsta tipsen och råden för lyckad förvaltning i molnet?
  • Hur kan ett "modernt" service- och supportåtagande se ut för en enskild applösning? The Service Corporation visar på exempel.

Målgrupp för seminariet


Seminariet vänder sig till alla som arbetar med IT eller har inflytande över effektivare IT-processer. Med andra ord inte enbart för den som arbetar direkt med systemförvaltningsfrågor. Men för dig som gör det är det ett måste att gå!
Seminariet är inte tekniskt avancerat och på en skala 1-10, där 10 kan sägas vara extremt teknikorienterat, bedömer vi det här seminariet vara en 3:a. Vi tror att du som kan få nytta av seminariet är exempelvis Utvecklingsvarig, Förvaltningsledare, Applikationsansvarig, IT-chef, CIO, Projektledare eller liknande. Seminariet kan även vara till nytta för dig som arbetar med affärsutveckling mellan IT och verksamhet samt är budgetansvarig för IT och vill se till att processerna effektiviseras.


Föredragshållare


Fredrik Hedlund är Leveranschef och Förvaltningsledare hos Active Solution med 15 års erfarenhet av systemförvaltning och en lång rad organisationer.

Per Tronelius är konsult på Active Solution, bland annat i rollen som förvaltningsledare. Han är föredragshållare och har bland annat startat Sveriges första blog om systemförvaltning.
 

Johan Wallquist är kund -och marknadschef på the Service Corporation som driver och utvecklar moderna servicekoncept för molnvärlden. 
 
Tid plats och datum

Lunchseminariet är onsdag 15 juni kl 1145-1300. Vi kommer att hålla tiden men deltagare är välkomna att stanna längre för att diskutera och fråga. Vi serverar lunch kl 1300 och kan du inte stanna på den är vi tacksamma om du säger till i din anmälan. Platsen är Active Solutions lokaler på Kungstensgatan 23A. Seminariet är för speciellt inbjudna och vi förbehåller oss rätten att prioritera dessa. Seminariet är kostnadsfritt och vi ber er avanmäla er om ni får förhinder. Avanmälan ska göras senast dagen innan, i annat fall har vi rätt att ta ut en avgift om 500 kronor.