Event

Dina system är under attack - en inblick i verkligheten kring cybersäkerhet idag

15 maj 2019

Landskapet för cybersäkerhet håller mycket snabbt på att förändras. Det kommer nya typer av attacker, mot nya mål och med nya metoder. Det enda du kan vara säker på är att dina system kommer att vara utsatta – eller troligtvis redan är det. Även motiven bakom attackerna förändras – idag sker ett snabbt skifte från traditionell brottslighet mot kriminalitet på nätet – med stölder, utpressning och sabotage som följd. Hur ska du som ansvarar för IT-utveckling och hanteringen av IT-system förhålla dig till dessa nya hot och vilka möjligheter finns det att bekämpa dem? Vilken kultur och vilket medvetande bör du främja i din organisation för att minska riskerna och vilka hjälpmedel finns det för att skapa säkrare lösningar?

I det här seminariet gläntar vi på dörren till en skrämmande dold verklighet som pågar mitt i vardagen och mitt ibland oss, men vi ger också konkreta tips för hur du bör rusta dig för att möta den. Vi vill att du ska få en bättre överblick över hur hotbilden ser ut idag – men även att du ska få idéer och verktyg för att komma igång med ett förbättrat säkerhetsmedvetande i ditt företag eller organisation.

Föreläsare

Marcus Murray / VP – Cyber Operations, TrueSec

Marcus Murray
Marcus Murray är en av världens främsta experter inom cybersäkerhet. Han leder ett elit-team av säkerhetsexperter som opererar över hela världen. På meritlistan finns allt från intrångsutredningar av statsfinansierade cyberangrepp, sårbarhetsforskning och avancerade intrångssimuleringar till att hjälpa företag, organisationer och statliga myndigheter att öka sin förmåga att förebygga och upptäcka cyberangrepp. Marcus anlitas ofta som keynote-speaker på konferenser som RSA US, RSA Europe, Ignite, TechED North America, TechED Europe, och ITForum Europe.

Robert Folkesson, Teknisk Chef, Active Solution

Robert Folkesson

Robert Folkesson är teknisk chef på Active Solution där han ansvarar för företagets övergripande teknik- och arkitekturinriktning, men hjälper också kunder att i vardagen skapa säkrare lösningar baserade på molnbaserade tjänster. Robert är även ansvarig för att företagets kompetens inom säker utveckling ligger på en ledande nivå och har varit drivande i utvecklingen av Active Solutions egen open source-lösning för BankID-inloggning: Active Login.

Vem bör gå på seminariet?

Det här seminariet är till för alla som kommer i kontakt med utveckling eller förvaltning av IT-system. Det är extra intressant för dig som jobbar i roller som CIO/IT-chefer, Utvecklingschefer, förvaltningsansvariga och produktägare – men även CEO/VD inom IT. Det viktiga är att du vill veta mer om området samt att kunna påverka inom din organisation.
Seminariet är inte djupt tekniskt, men innehåller vissa tekniska delar. Vi bedömer det till en 3:a på en skala där 10 är väldigt tekniskt, på kodnivå.

Tid plats och datum

Lunchseminariet hålls onsdagen den 15 maj 2019 kl. 11:45 - 13:00. Vi kommer att hålla tiden men deltagare är välkomna att stanna längre för att diskutera och ställa frågor. Vi serverar lunch kl. 13:00. Om du inte kan stanna på lunchen är vi tacksamma om du meddelar detta i din anmälan. Platsen är Active Solutions lokaler på Kungstensgatan 23A. Seminariet är till för, av Active Solution speciellt inbjudna och vi förbehåller oss rätten att prioritera dessa. Seminariet är kostnadsfritt och vi ber er avanmäla er snarast om ni får förhinder. Avanmälan ska göras senast dagen innan, i annat fall har vi rätt att ta ut en avgift om 500 kronor.

Anmälan till seminariet