Event

Active Azure Academy 2.0

15 mars 2019

Active Azure Academy är en specialanpassad utbildning för dig som vill förstärka din kompetens som systemutvecklare inom Microsoft Azure. Våren 2018 var första gången utbildningen hölls och kursdeltagarna var alla mycket nöjda och ett fåtal förändringar har gjort. Som en bonus kommer extra föredrag kring AI och Machine Learning på Azureplattformen att hållas.

I Active Azure Academy har våra Microsoft Azure-experter utformat ett program som sammanfattar flera års erfarenhet från verkligheten i en specialanpassad utbildning. Utbildningstillfällena är uppdelade i föreläsningar, diskussioner, labbar och grupparbeten. En fördjupad beskrivning finns i vår kursbeskrivning:

 Active Azure Academy - Course description.pdf

Det här är andra gången den här utbildningen går av stapeln. Teamet som håller i utbildningen är intakt och vi törs lova en riktigt vass utbildning som ger massor av praktiska kunskaper. 

Utbildningstillfällen, inriktning och kursledare

Kursen är indelad i 6 olika moduler och utbildningstillfällen om ca: 4 timmar vardera och förlagd till förmiddagar. Det kommer även att utföras labbar mellan varje tillfälle. Upplägget gör att det går bra att kombinera med ditt vanliga jobb.

Kursansvarig för helheten är Alan Smith som deltar vid samtliga kurstillfällen. Robert Folkesson, Jakob Ehn samt Peter Örneholm deltar som utbildare vid tre av dagarna.

15 mars, Microsoft Azure & Cloud design patterns

22 mars, Compute Services

29 mars, Application Hosting

5 april, Data Storage

12 april, DevOps Services

3 maj, Messaging Services and IoT

Vilka ska delta i Active Azure Academy?

Utbildningen är till för dig som är utvecklare på Microsofts .NET plattform. För att tillgodogöra dig utbildningen bör du ha minst 3 års yrkeserfarenhet av programmering, gärna längre. I första hand är det till för dig som provat på Microsoft Azure en del men nu vill bli riktigt "grym". De resterande deltagarna kommer att vara från olika företag samt ett antal från Active Solution. Vi vill att samtliga deltagare ska kunna vara med på minst 5 av 6 kurstillfällen.

Antalet platser är begränsat till 16 deltagare.

Plats tid och datum

Active Azure Academy hålls i Active Solutions lokaler centralt i Stockholm på Kungstensgatan 23A. Kursstart är den 15 mars 2019.

Om samtliga deltagare är svenskspråkiga kommer utbildningen att hållas på svenska. Material och labbar kommer att vara på engelska.

Kostnad och Anmälan

FULLBOKAT - Anmälan till eventuella restplatser kan göras här.

Kostnaden är 24 900 för hela kursen inklusive allt. För våra kunder och Active Partners kommer kursen att erbjudas till ett specialpris men med ett begränsat antal platser.

Intresseanmälan görs genom nedan formulär och ger inte berättigande till en plats per automatik.

FULLBOKAT - Anmälan till eventuella restplatser kan göras här.

Intresseanmälan