Event

Active Azure Academy

20 april 2018

Active Azure Academy är en specialanpassad utbildning för dig som vill förstärka din kompetens som systemutvecklare inom Microsoft Azure.

I Active Azure Academy har våra Microsoft Azure-experter utformat ett program som sammanfattar flera års erfarenhet från verkligheten i en specialanpassad utbildning. Utbildningstillfällena är uppdelade i föreläsningar, diskussioner, labbar och grupparbeten. En fördjupad beskrivning finns i vår kursbeskrivning:

 Active Azure Academy - Course description.pdf

Utbildningstillfällen, inriktning och kursledare

Kursen är indelad i 6 olika moduler och utbildningstillfällen om ca: 4 timmar vardera och förlagd till förmiddagar. Det kommer även att utföras labbar mellan varje tillfälle. Upplägget gör att det går bra att kombinera med ditt vanliga jobb.

Kursansvarig för helheten är Alan Smith som deltar vid samtliga kurstillfällen. Robert Folkesson, Jakob Ehn samt Peter Örneholm deltar som utbildare vid tre av dagarna.

  • 20 April, Microsoft Azure & Cloud Design Patterns
  • 4 Maj, Application Hosting
  • 18 Maj, Data Storage
  • 30 Maj, Messaging Services and IoT
  • 8 Juni, DevOps Services
  • 15 Juni, Compute Services

Vilka ska delta i Active Azure Academy?

Utbildningen är till för dig som är utvecklare på Microsofts .NET plattform. För att tillgodogöra dig utbildningen bör du ha minst 3 års yrkeserfarenhet av programmering, gärna längre. I första hand är det till för dig som provat på Microsoft Azure en del men nu vill bli riktigt "grym". De resterande deltagarna kommer att vara från olika företag samt ett antal från Active Solution. Vi vill att samtliga deltagare ska kunna vara med på minst 5 av 6 kurstillfällen. 

Antalet platser är begränsat till 16.

Plats tid och datum

Active Azure Academy hålls i Active Solutions lokaler centralt i Stockholm på Kungstensgatan 23A.  Kursstart är den 20 April.

Om samtliga deltagare är svenskspråkiga kommer utbildningen att hållas på svenska. Material och labbar kommer att vara på engelska.

Kostnad och Anmälan

Kostnaden är 24 000 för hela kursen inklusive allt. För våra kunder och Active Partners kommer kursen att erbjudas till ett specialpris men med ett begränsat antal platser.

Intresseanmälan görs genom nedan formulär och ger inte berättigande till en plats per automatik. 

 

Intresseanmälan