Event

A Deep Dive into continuous delivery and Microservices on Azure

22 mars 2018

Var med på en djupdykning i Continuous Delivery och Microservices på Azure. En exklusiv heldagsutbildning med Active Solution och Solidify.

Vi kör utbildningen både den 20 mars i Göteborg och den 22 mars i Stockholm i Active Solutions lokaler. Fokus den här gången blir på microservice arkitektur, containers och Azure. Det blir en blandning av presentationer och hands-on labbar tillsammans med Jakob Ehn från Active Solution och Mathias Olausson från Solidify. 

Vi kommer att gå igenom bl.a. följande ämnen under dagen:

 • Microservices architecture
  • Design principles
  • Breaking up the monolith
 • Implementing trunk based development practices with Visual Studio Team Services
  • Feature flags
  • Pull requests
  • Branch/Build policies
 • Using container techonologies for packaging and delivering applications with zero downtime
  • Docker for Windows
  • Azure Container registry
 • Deployment pipelines with Visual Studio Team Services
  • Build automation
  • Release management

Utbildningen hålls på engelska. 

Det är ett begränsat antal platser, så skynda dig att anmäla er för att säkra era platser.

Till anmälan