Blogginlägg

Vart är vi på väg?

Blogg | 4 oktober 2021

Webben, world wide web, fyllde 30 år i somras. Sverige var tidigt ut på nätet. Det brukade åtminstone förr, skrytas om att världens första mail mellan regeringschefer skickades från Carl Bildt till Bill Clinton i februari 1994. Den där känslan av att vi är ett digitaliserat land i framkant lever med oss än idag. Tyvärr har det hänt en del på 30 år. Carl Bildt kallades “a medium sized dog with a big dog attitude”, i amerikanska dokument som släpptes i WikiLeaks.

Frågan är om inte hela Sverige har gått från cool ledarhund till gläfsande chihuahua under de här åren. Faktum är att vi i flera internationella undersökningar hamnar i botten när det kommer till digitalisering. Om vi inte skärper oss kommer bubblan snart att spricka. Och det minns vi väl alla hur smärtsamt det kan bli när IT-bubblor spricker?

Hur ska Sverige bli bäst på digitalisering?

Enligt OECD:s senaste Digital Government Index hamnar Sverige på en synnerligen osmickrande sista placering. I Digital Riser Report 2021, som tagits fram av European Center for Digital Competitiveness ligger Sverige på plats fem, bakifrån. Hur kommer det sig att vi har hamnat där? Hur kan ett land med 98 % internetpenetration ligga efter?

Vi tror att det handlar om att Sverige har varit för noga med att göra saker rätt, än att göra rätt saker. På pappret har vi en nationell digitaliseringsstrategi med målet att vi ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det saknas inte ambitioner. Det saknas visioner. För vad innebär det att vara bäst i världen på digitalisering? Vart är vi på väg? Om vi vill ha ett klimat som främjar innovation kan det inte bara stå i en strategi. Det är förutsättningarna som måste justeras. Kanske behöver vi nya lagar beträffande öppna data och möjligheterna för samarbete mellan myndigheter? Eller är det gemensamma standarder inom offentlig förvaltning som skulle ta oss vidare?

Vid en granskning av de insatser som regeringen hittills har gjort för att uppnå målen med digitaliseringsstrategin, läser vi om utredningar och styrgrupper, men väldigt lite av beslut som faktiskt förändrar möjligheterna för oss att utvecklas. I den senaste budgeten som presenterades är fokus främst på fortsatt bredbandsutbyggnad och att elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov.

När vi som konsulter träffar företag som fastnat i sitt digitaliseringsarbete brukar vi ställa frågan varför? Vad vill företaget uppnå med digitaliseringen? Rätt ofta är det just här man har fastnat. Det finns inget tydligt svar på varför processer ska förändras. Det är först när vi vet syftet och har klart för oss vilken förändring vi vill åstadkomma, som vi kan få någon effekt bakom orden. Så, vi frågar oss därför, vad ser politikerna för visioner för det digitala samhället? Är det datadrivet? Användardrivet? Bygger det på öppna data eller mer inlåsta system? Vad är det politikerna lägger bakom orden “bäst i världen på att tillvara ta digitaliseringen”? Vart är vi på väg egentligen? Det skulle vi väldigt gärna vilja ha svar på.

Kontakta oss