Blogginlägg

Successful cloud solutions in practice–Seminar at Active Solution, Stockholm

Av Alan Smith | Blogg | 13 augusti 2013

Originally posted on: http://blog.developeracademy.co.uk/asmith/archive/2013/08/13/153713.aspx

Jesper Zachrisson, Magnus Mårtensson and I will be presenting a semiar at Active Solution on Wednesday 28th September 11:30 – 12:45.

“Active Solution har satsat hårt inom molnet i allmänhet och Windows Azure i synnerhet. Olika typer av mer allmänna molntjänster som exempelvis mail är idag ett vanligt inslag hos de flesta företag. Active Solution använder molnet främst till lösningar som är unika för ett visst företag. Här har utvecklingen gått långsammare men det finns samtidigt mer att vinna i många fall.

 

Vi har bara under det senaste året jobbat i ett 15-tal uppdrag med kundunika lösningar. Vi ser att molnet används allt flitigare bland "IT-tunga" företag men att det är långt kvar för många "vanliga" företag och organisationer. Ursäkterna eller förklaringarna är inte alltid hållbara. Det tycker vi är fel och vill med det här seminariet visa hur andra gör.”

The event is free to attend. If you would like to attend you can register here.

Till inlägget