Blogginlägg

Så bygger du en effektiv IT-organisation

Blogg | 18 maj 2021

Att ansvara för och utforma en effektiv IT-organisation är en utmaning med många avgörande möjligheter för ett växande företag.

- Mycket går att automatisera och delegera idag. Det är därför viktigt att skapa en kultur där varje team kan ansvara för sin produkt från idé till driftsättning och uppföljning. I många organisationer ser vi stora möjligheter att skapa ett effektivare arbetsflöde genom att arbeta tvärfunktionellt med utveckling, drift och förvaltning. Vi ser att utveckling, drift och förvaltning inte är olika avdelningar, menar Peter Örneholm, marknadschef Active Solution.

Men hur gör du det?

Dagens molnmiljöer innehåller en helt ny verktygslåda där vi kan skapa olika applikationer, med de nödvändiga rättigheter som behövs, i ett effektivt och enkelt gränssnitt. Vi undviker segdragna processer av att beställa och konfigurera traditionella servrar.

Många känner säkert igen hur lång tid en förändring kan ta och vilka resurser som krävs i motsvarande lokal miljö. Det är till exempel inte ovanligt att externa konsulter eller nyanställda måste vänta i dagar för att komma igång och arbeta effektivt. Det här är sånt vi vill undvika, och vi kan konstatera att företag och organisationer som bygger sina IT-plattformar i dag har bättre förutsättningar att arbeta mer effektivt när de börjar från ett blankt papper. Men det finns naturligtvis många bra strategier att även utveckla sin befintliga IT organisation och plattform mer effektivt.

- En konkret effektivisering är att fokusera sitt arbete i korta iterationer där det skapar mest nytta istället för att ha stora flerårsplaner för sin organisation. Det finns många fördelar med en sådan strategi. Du får ju mycket bättre möjlighet att få återkoppling i varje steg av utvecklingen och därigenom en bättre möjlighet att finjustera funktionalitet , menar Kjell Svanström, VD Active Solution.

Ett annat intressant exempel är de regelverk som sätts upp i den befintliga IT-miljön. Det finns ett talesätt som säger “att om det inte är en naturlag så kan lagen ändras på” . Här handlar det mycket om att utmana och bryta invanda mönster.

- Även om ingen otestad kod får driftsättas, så kan man ju tolka den lagen lite annorlunda och istället arbeta med “feature toggling“ där vi helt enkelt stänger av otestad kod i produktion. På detta vis kan vi snabba upp tiden från idé till driftsättning, berättar Cecilia Wirén, utvecklare Active Solution.

Det är tydligt att en molnbaserad IT-struktur underlättar för olika avdelningar att samarbeta och det är i just denna dynamik som vi ser stora potentiella möjligheter i effektivisering och därigenom lönsamhet för företag i dag oavsett storlek och bransch.

Ja, som ni märker är vi många på Active Solution som både har erfarenhet av och har arbetat länge med den är typen av optimering av IT-strukturer i många olika organisationer och företag. Därför har vi också på nära håll sett hur stora möjligheterna och vinsterna är att skapa just en IT-struktur där olika avdelningar kan arbeta effektivare tillsammans.