Blogginlägg

Live Unit Testing i Visual Studio 2017

Av Cecilia Wirén | Blogg | 31 december 2016

Skulle det inte vara trevligt att kunna se direkt i din kod om kodraderna är täckta av något test och ännu bättre om den rad du precis ändrade hade sönder nåt test? Detta är möjligt att göra i Visual Studio 2017. Har du ett projekt som du skapat i en tidigare version av Visual Studio? Då behöver du uppdatera några referenser: Enable Live Unit Testing
För att starta live testing använd menyn Testoch valet Start under Live Unit Testing:
 Då kommer alla tester att köras i bakgrunden och när det är gjort kommer alla kodrader att markeras med en av tre symboler:

- raden ingår i minst ett failed test.

- raden är godkänd av alla tester.

- raden ingår inte i något test alls.


Slår du på detta för ett projekt helt utan tester får du detta resultat:

Börjar du sedan lägga till tester kommer du att få markering på om raderna är godkända via tester eller ej. Fortsätter du lägga till kod kommer markeringarna att uppdateras även för dina nya rader direkt:


Till inlägget