Blogginlägg

Keynote dag 2 – sammanfattning

Av Cecilia Wirén | Blogg | 3 april 2014

Microsoft introducerar möjligheten att skapa, hantera och ta bort virtuella maskiner i Azure direkt ifrån Visual Studio. Samt även möjligheten att debugga dem direkt från Visual Studio.

Staging möjlighet införs för Azure websites.

Webjobs är en ny funktionallitet för Azure websites som kan hantera att köa uppgifter.

Ett starkare band mellan Visual Studio och webbläsaren med namnet BrowserLink. Du kommer nu att kunna klicka runt på sidan och inte bara få fram htmlkoden i F12 verktyget men även direkt i Visual Studio. Att editera i F12 koden synkas med Visual Studio koden. Jshint är inkluderat i error fönstret och ger dig tips om vad som kan blir fel javascript koden.

Microsoft släpper idag MVC 5.1 samt Web API 2.1.

Gratis SSL finns nu tillgänglig för Azure websites.

En Azure website kan nu skapas inne från Visual Studio.

Azure får nu ett Active Directory stöd som du kan använda när du skapar dina applikationer. Azure AD kan hållas synkat mot ett lokalt AD.

Mobile Services går nu att debugga lokal från Visual Studio.

Azure databaser kan nu bara upp till 500 GB och har en inbyggd backup, där det går att välja olika tidpunkter mer än en månad bakåt.

Roslyn är Microsoft kodnamn på nästa version av .Net kompilatorn. Från och med i dag finns hela projektet som open source [roslyn]. Bara att ladda hem och experimentera med den och kanske till och med skicka in uppdaterings förslag?

Azure har fått en ansiktslyftning av sin portal där användaren kan anpassa start sidan med att välja vad och hur saker skall visas. Portalen är nu utformad så att den lätt går att använda som en dashboard som visar grafer m.m.

Till inlägget