Blogginlägg

Hur vet vi vad som är rätt sak att göra?

Blogg | 23 november 2021

Ibland låter det i samhällsdebatten som om digitalisering vore något nytt. I själva verket är en del av problemen med dagens digitala system att de ofta bygger på 40 år gamla strukturer. Andra program som konstruerades för 20 år sedan, är stabila och bra och behöver inte ändras från grunden för att moderniseras.

Att tänka nytt innebär inte alltid att börja om från början. Vår kund KIWA har vi arbetat tillsammans med i många år. KIWA jobbar med certifiering och inspektion av hissar, gasanläggningar, lyftkranar, ja, i princip allt som behöver  kontrolleras så att vi vet att de håller måttet. För att hålla reda på all besiktningsinformation  som hör till varje produkt krävs en enorm databas.

När vi byggde KIWAS system för 15 år sedan, blev arbetet för inspektörerna och kunderna väldigt mycket lättare. Att kunna ta med en bärbar dator ut i fält och jobba direkt på plats, för att sedan föra över informationen tillbaka på kontoret, var en fantastiskt smidig lösning med dåtidens teknik. Och för kunderna att kunna logga in på webbplatsen och navigera fram till besiktningsprotokoll för sina objekt var mycket effektivare än att behöva gå och slå i pärmar. Idag ser det annorlunda ut.

När vi började titta på KIWAS system för att se över vad som skulle kunna effektiviseras, visste vi inte hur stor insats som skulle behövas. Det visade sig att systemet i sig fortfarande höll måttet, men genom att dra nytta av den mobila tekniken gick det att skruva effektiviseringen flera varv till. Fokus blev att underlätta för Kiwas kunder. I stället för att behöva logga in och navigera fram till rätt produkt i kundportalen började vi klistra upp QR-koder på alla maskiner. Med sin mobiltelefon kan nu kunder och besiktningsmän ut på fältet skanna QR-koden och direkt få ut alla information och senaste besiktningsprotokollet på den maskin man har framför sig. Hela processen blev direkt väldigt mycket snabbare och smidigare. Förändringen som gjordes var liten och enkel att genomföra, men gav stor effekt för företaget.

- QR-koderna har underlättat vår vardag och sparat väldigt mycket tid och administration i vårt dagliga arbete, berättar Magnus Jaasund på Aros lift som är en av användarna av KIWAS system.

I alltför många företag lever det kvar gamla uppfattningar om att IT är något som är dyrt och lite onödigt. Det ses som kostnader i stället för investeringar. Med rätt insatser är tekniken en hävstång för ökad effektivitet och produktivitet. Det gäller att kunna se på sin verksamhet lite från sidan och ifrågasätta gamla hjulspår.

Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?

Kontakta oss