Blogginlägg

Framtidens IT-miljö i molnet är redan här

Blogg | 24 mars 2021

Vi ska i den här bloggen resonera lite kring de tekniska förändringar som sker och vilka möjligheter som faktiskt finns för dagens och morgondagens IT-miljöer.

Många stora organisationer och företag har fortfarande en IT-miljö som är byggd på en lokal hårdvara, serverrum och personal för IT-drift. I det dagliga arbetet betalar de förutom hyra, även elektricitet, hårdvara, operativsystem och diverse små och stora installationer. Men behöver det alltid vara så?

Diskussionen om för- och nackdelar med moln-miljö och lokal server-miljö har pågått i många år, men förutsättningarna för diskussionen förändras hela tiden. Det som var sant igår, är inte sanningen idag.

Lagring på molnet blir billigare, kapacitet per krona ökar, nya AI-tjänster möjliggör beslut och processer som vi tidigare bara trodde människor kunde utföra.

Att följa den här utvecklingen och med jämna mellanrum våga diskutera och utmana sin nuvarande IT-lösning är därför viktigt för att bibehålla en optimal kostnadseffektivitet och kvalitet.

Vi ser flera områden där kostnader kan hållas nere samtidigt som effektivitet och kvalitet i IT-miljön kan höjas dramatiskt i en molnbaserad IT-arkitektur. Oavsett bransch är fördelarna med en molnbaserad miljö många.

  • Din kostnad för IT-drift växer i relation till din verksamhet. Du betalar bara för det du har behov av och kan starta smått för att sedan växa successivt.
  • Du kan skapa och skala ut nya produktionsmiljöer direkt från tangentbordet istället för be om rekvisition, beställa och installera en ny server varje gång en förändring sker eller behöver testas. Miljön i sig kan enkelt klonas eller stängas av om och när det behövs.
  • Dagens tjänster i Azure går att använda som färdiga komponenter för att skapa system som är specialanpassade till just din verksamhet.
  • Det går utmärkt att flytta en virtuell lokal miljö till molnet. Viktiga saker som backup, patching m.m blir betydligt enklare.
  • Kapaciteten för dina aktiva tjänster kan snabbt och dynamiskt skalas upp dramatiskt när det behövs, för att kunna stängas ner helt efter till exempel kontorstid. Det är innebär en flexibilitet som naturligtvis påverkar den generella kostnadsbilden positivt.
  • Du undviker även kostnader för inköp och installation av hårdvara och operativsystem. Elektricitet och hyra av yta för serverhall är andra viktiga kostnadsbesparingar.

Microsoft Azure erbjuder noggranna verktyg för att estimera kostnader för I/O, lagring, datatransport ut från molnet, CPU och GPU åtgång för din IT-verksamhet. Men det är betydligt mer komplicerat att mäta samma effektivitet och därigenom överblicka motsvarande kostnader i en lokal IT-miljö eftersom samma mätverktyg inte finns tillgängliga. Det blir helt enkelt en svårare att överblicka kostnaden för serverhall, personal, el, etc. på de enskilda tjänsterna och jämföra med en molnlösning. Därför blir molnet en strategisk fråga.

Vi på Active Solution AB har en lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i små och stora organisationer. En modern IT-miljö måste enkelt kunna anpassas för förändringar i kapacitetsbehov, funktionalitet och geografiska verksamhetsområden när framtiden så kräver.

Om den här texten redan har väckt lite idéer hos dej som läser, så tveka inte att kontakta oss för en vidare diskussion om hur just din IT-miljö kan bli mer flexibel och framtidssäker.

Istället för att behöva invänta hårdvara och övriga byråkratiska processer i en lokal miljö, så kan jag som utvecklare och konsult arbeta betydligt mer effektivt i en molnmiljö som jag kan kontrollera själv inom ramen för kundens molnpolicy. Något som naturligtvis även blir en besparing för kunden samtidigt som vi ökar kvaliteten och effektiviteten ytterligare i vårt arbete, säger Cecilia Wirén, IT-konsult på Active Solution AB.