Blogginlägg

Enable Live Unit Testing för projekt skapade innan VS 2017

Av Cecilia Wirén | Blogg | 31 december 2016

För att kunna köra live unit testing i Visual Studio 2017 för projekt skapade i en tidigare version av Visual Studio behöver du lägga till två nuget-paket till test-projekten, vilka beror på vilken typ av testprojekt du använder. MsTest, NUnit och xUnit stöds i skrivande stund.
För att lägga till nuget paket högerklicka på ditt test-projekt och välj Manage NuGet Packages välj sedan Browse och sök sedan reda på dem.
Projekten kommer att fortsätta att fungera i tidigare versioner av Visual Studio och TFS utan problem eftersom allt som nu behövs ligger med i test-projekten, du kan också ta bort referenser till tidigare test dll:er i test-projekten.

Microsoft Test

- MSTest.TestAdapter minst 1.1.4-preview
- MSTest.TestFrameworks minst 1.0.5-preview 


nunit

- NUnit3TestAdapter minst 3.5.1
- NUnit minst 3.5.0


xUnit

Jag har inte haft möjlighet att uppdatera ett xUnit test-projekt men det ska då vara enligt Microsoft:
- xunit.runner.visualstudio minst 2.2.0-beta3-build1187
- xunit minst 2.0
Till inlägget