Blogginlägg

Developer Command Promt på Tools menyn

Av Cecilia Wirén | Blogg | 27 februari 2015

Varje gång jag använder Developer Command Promt så funderar jag över varför den inte finns att öppna inifrån Visual Studio på ett lätt sätt. Nu behöver jag inte fundera längre, nu har jag den på Tools meny.

ToolsMenu

Så här gör du

Öppna External Tools som du hittar på samma meny (Tools)


ExternalToolsDialog

Tryck på Add och fyll i följande:
     
Title: Command Prompt Detta är vad som kommer visas i Tools menyn
Command: C:\Windows\System32\cmd.exe  
Arguments: /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\vsvars32.bat" Kan behöva ändras beroende på vilken version av Visual Studio du har installerad.
Initial directory: c:\ Kan lämnas tomt men då hamnar du i samma mapp som angetts i arguments.

Avsluta sedan med OK och du kommer finna din commando promt länk på Tools meny.
Till inlägget