Blogginlägg

Därför är det nya blågula molnet grönt

Blogg | 9 december 2021

Så äntligen var det dags. Den 16 november öppnade Microsofts nya datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. På Active Solution har vi sett fram emot detta eftersom vi ser många fördelar med att ha Microsofts moln på svensk mark. Den viktigaste aspekten av de svenska serverhallarna är att vi kan erbjuda våra kunder ett klimatsmartare alternativ.

Idag står världens serverhallar för 1% av den totala energiförbrukningen. Den siffran spås ötill åtminstone 8 % det närmaste decenniet. Med en alltmer uppenbar klimatkris som orsakar smältande isar och ökande antal naturkatastrofer, måste vi hjälpas åt att hejda den negativa utvecklingen så gott vi kan. Microsoft har som mål att använda 100% förnybar el i sina byggnader och datacenter 2025. När de svenska serverhallarna skulle byggas fick man chansen att visa att det går att bygga klimatsmart och ha zero-waste som mål.

Värme

Med hjälp av stora spjäll används utomhusluften för att reglera inomhustemperaturen som värms upp av servrarna. Varma dagar är spjällen helt öppna så att luften flödar fritt. Kallare dagar känner sensorer av hur mycket de ska vara öppna för att skapa perfekt temperatur. På det här sättet används enbart utomhusluft för att kyla ner datacentret.

Vatten

För att hålla luftfuktigheten i hallarna används en ny teknik som samlar in och distribuerar regnvatten. Det innebär en 30% minskning av energiförbrukning och 90% mindre användning av färskvatten.

Hårdvara

En viktig del i minskningen av koldioxidutsläpp är att minska produktionen av hårdvara. Därför har Microsoft också byggt en svensk återvinningscentral med kapacitet för att hantera 12.000 servrar i månaden. På motsvarande anläggning i Amsterdam återvinner man 83% av alla delar från serverhallarna.  

24/7 matchning

I samarbete med Vattenfall har Microsoft tagit fram en IoT-lösning som känner av hur mycket energi som används varje minut, istället för de vanliga beräkningarna som sker på mer övergripande tidsperioder. På det sättet kan användandet av helt förnybara energikällor garanteras 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. 

Förnybar Diesel

I händelse av att den vanliga energitillförseln ligger nere, vid underhåll eller tillfälligt avbrott, används dieselgeneratorer. Till dessa har Microsoft avtalat med BP om att enbart använda så kallad förnybar diesel som kommer från biomassa. Genom detta räknar Microsoft med att minska koldioxidutsläppen med 45%, jämfört med vanlig diesel. Alla dessa åtgärder har gjort de nya serverhallarna till det mest klimatsmarta molnet som finns för oss i Sverige. Att själva avståndet till hallarna är kortare, minskar också belastningen på miljön, även om just den effekten är ganska liten. I dagens läge har vi dock inte råd att tänka att ett mer klimatsmart alternativ har för liten effekt. Det är summan av alla de små valen som kan göra skillnad. 

Redan idag ser vi en ökad förfrågan om klimatanpassade val från våra kunder. Det gör oss förhoppningsfulla inför framtiden. Hållbarhet är en självklar del av Active Solutions tänk, liksom säkerhet, effektivitet och ekonomi. Det nya svenska molnet ser vi som ett enkelt sätt att göra våra tjänster grönare. 

Kontakta oss