Blogginlägg

Anställda som trivs i sin IT-miljö

Blogg | 16 mars 2021

Ett företag är sina medarbetare. Oavsett arbetsuppgifter och arbetsmiljö så kommer medarbetarna alltid fortsätta att vara organisationers och företags viktigaste tillgångar. En medarbetare som trivs och fungerar bra på sin arbetsplats kommer att kontinuerligt att stötta verksamheten, sina kollegor och utvecklingen av processer för att förbättra effektivitet och arbetsmiljö. Detta beskrivs bland annat i en modell kallad SPC ( Service-Profit Chain ) om utvecklades av en grupp forskare på Harvard under 90 talet.

SPC etablerar relationer mellan lönsamhet, kundlojalitet, medarbetarnöjdhet, och produktivitet.

  • Kundlojalitet stimulerar vinst och tillväxt.
  • Kundnöjdhet skapar lojalitet.
  • Värdet på tjänster och produkter skapar tillfredsställelse hos kunderna.
  • Nöjda, lojala och produktiva medarbetare skapar detta värde.

Den sista punkten utgör därför på många vis fundamentet i en sund affärsmodell eller organisation. I vår snabbt föränderliga IT-värld är det alltså extra viktigt att utveckling och systemen också anpassas efter våra medarbetare av just denna anledning.

Men det finns utmaningar, inte minst hos stora organisationer som byggt teknisk infrastruktur under lång tid. Här kan många gånger finnas en stelhet i befintlig IT-lösning som ofta beskrivs som en “tekniskt skuld”. Grundläggande förändringar blir allt svårare att genomföra effektivt och företaget måste förlita sig på att medarbetarna arbetar sig runt dagliga problem och står ut med situationen. En sådan situation kan medföra ett slitage på medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö och effektivitet. Som konsultbolag arbetar vi på Active Solution i många olika branscher och verksamheter. Det ger oss både erfarenhet och teknisk förmåga att se varje kunds individuella verksamhetsutmaning även ur ett generellt perspektiv. Hur ser kundens unika behov ut, och hur relaterar dessa behov till utmaningar i verksamheter rent generellt? Här finns nyttiga erfarenheter att hämta och slutsater att dra.

När vi på Active Solution genomför ett projekt är vårt mål och erbjudande att vara med och ta ett helhetsansvar för verksamheten där vi sätter människan och medarbetaren i centrum för vårt arbete. Med denna utgångspunkt utmanar vi också gärna befintliga erfarenheter och strukturer för att säkerställa att medarbetarna får möjlighet att arbeta effektivt, få möjlighet att bidra till arbetet och därigenom bidra med en medverkan till sin arbetsmiljö och sina arbetsprocesser.

Vi arbetar därför gärna med interaktiva workshops och intervjuer för att förstå vad som fungerar och vad som kan förbättras i en befintlig process. Om medarbetarna känner att förändringar i strukturer också utgår från deras input och erfarenheter så är mycket vunnet i en framgångsrikt projekt. Detta oavsett om projektet är omfattande eller bara är en funktion i en befintlig miljö.

Ett exempel där teknik gett en bättre medarbetarmiljö hämtar vi ur ett av våra tidigare projekt där vi utvecklade en AI bot som hjälpte medarbetarna på ett call-center att enklare byta arbetspass med varandra. Även en sån enkel implementation hade sitt ursprung i noggranna medarbetarintervjuer som bland annat resulterade i en lösning som dramatiskt förbättrade arbetsmiljön i detta fall.

Vi på Active Solution förstår att effektivitet och lönsamhet i en organisation eller företag står i direkt relation till medarbetarnas arbetsmiljö och engagemang. Det är blir också vår utgångspunkt för hur vi kan hjälpa just din organisation och företag att utvecklas in i framtiden.