Blogginlägg

Active Solution - vi utvecklar din verksamhet

Blogg | 1 februari 2021

Antalet organisationer och företag vars tjänster och produkter är beroende av någon form av exponering online växer för varje dag.

Active Solution hjälper dig att effektivisera och utveckla ditt verksamhetssystem och din affärsprocess.

För att vara konkurrenskraftiga och kunna erbjuda tjänster och produkter av hög kvalitet behöver företag och organisationer därför både en utsida, där tjänster och produkter exponeras, och en insida där affärsprocesser kontinuerligt utvecklas.

Även om den här generella arkitekturen är gemensam för många olika branscher så skiljer sig olika företag och organisationers individuella tekniska behov och kravställningar. Det här gör att många befintliga standardlösningar och system på marknaden inte går att använda.

Här återfinns idag många av Active Solutions kunder runtom i världen. Vi förstår att varje kunds behov är unikt. Oavsett om det gäller ett projekthanteringssystem, verksamhetssystem eller en vanlig onlineaffär så designar och bygger Active Solution en komponentbaserad lösning efter varje kunds unika behov och förutsättningar. Dialogen med våra kunder börjar dock oftast inte i den tekniska lösningen som man lätt skulle kunna tro. Det finns någonting mycket viktigare.

Trots att vi har de mest erfarna utvecklarna och teamen i landet för att skapa företagsanpassade moln och hybridlösningar i Azure, så börjar vår dialog med kunder sällan i den tekniska delen, berättar Kjell Svanström, VD Active Solution. Vårt fokus ligger istället alltid i den utmaning som verksamheten och affärsprocessen står inför. Här vill vi vara med och ta ett långsiktigt helhetsansvar för att sedan applicera den teknik och kompetens som verkligen behövs i varje kunds unika projekt.

Med vår strävan efter en helhetssyn och ett ansvarstagande för hela affärsprocessen erbjuder vi våra kunder en möjlighet att utveckla och anpassa befintliga system för en framtid där AI drivna processer, automatisering och en molnbaserad infrastruktur skapar nya möjligheter för till exempel företag att utveckla sin affär och växa. Men vad betyder allt det här?

Enkelt beskrivet så erbjuder vi tekniska konsulttjänster inom områden som webb, automation, AI, inlogg och integration. Våra kunders befintliga system utmanas kontinuerligt av nya krav från marknad, myndigheter och användare. Vi har kunder inte enbart inom de flesta affärsområden utan även inom industriell processtyrning, projekthantering och lagerhantering för att nämna några exempel. Denna bredd är naturligtvis ett resultat av en kompetens och en företagsfilosofi där kundens affär och behov alltid står i centrum för vårt arbete, avslutar Kjell Svanström.

Active Solution ägs av oss medarbetare och är idag ett branschledande konsultföretag med en över 10 årig erfarenhet av att bygga företagsanpassade hybrid- och molnlösningar för alla affärsområden. Våra kunder som idag återfinns över hela världen är av många olika slag - från stora globala företag till offentliga sektor, public service och start-ups.

Men oavsett storlek och verksamhetsområde så finns det alltid ett erbjudande från Active Solution till alla företag och organisationer som behöver utveckla och anpassa sin IT-plattform och verksamhet för framtiden.