Blogginlägg

31 - Gott och blandat

Av Avkodat | Blogg | 11 oktober 2023

I det här avsnittet av avkodat försöker Chris Klug, Jakob Ehn och Robert Folkesson låta bli att prata generativ AI - men misslyckas totalt. Vi borrar också i Microsoft Entra Id vs Azure AD vs Azure AD B2C, pratar om behovet av att uppgradera äldre IdentityServer-versioner och reder ut vad det nya spännande C# DevKit för VS Code är. Länkar till det som nämns i avsnittet: Azure AD Renamed! Enter Microsoft Entra ID  Stable Signature: A new method for watermarking images created by open source generative AI (meta.com)

Microsoft rolls OpenAI's latest DALL-E 3 model into Bing • The Register Can We Contain Artificial Intelligence? A Conversation with Mustafa Suleyman

The C# DevKit is out and gives you a complete .NET experience inside VS Code!

Till inlägget