Blogginlägg

18. Tester (del 2 av 2)

Av Avkodat | Blogg | 22 november 2021

Cecilia Wirén, Henrik Ebbeskog, Viktor Andersson och Chris Klug fortsätter diskussionen kring testning och gör en djupdykning i enhetstester: vad är en bra test, vad innebär "bra läsbarhet" i en test, vilka skillnader och likheter finns det mellan C#, Javascript och F# när det gäller tester, är 100% test-täckning något att sträva efter och VAD är det egentligen vi bör validera i en enhetstest? Länkar:

Shouldly: https://shouldly.io/

Expect.js: https://github.com/Automattic/expect.js/

Expecto: https://github.com/haf/expecto

Approval Test: https://approvaltests.com/

SpecFlow: https://specflow.org/

Think Before Coding: https://thinkbeforecoding.com/

Till inlägget